Провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

У оквиру пројекта „Јачање и проширење менторинг услуге за мала и средња предузећа у земљама Западног Балкана“ Развојна агенција Републике Српске расписује Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској

Услуга менторинга намијењена је микро, малим и средњим предузећима и предузетницима који се баве производњом или пружањем услуга с циљем подршке несметаном развоју и смањењу броја неуспјешних предузећа, кроз пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Стандардизовани сет услуга, реализују сертификовани ментори које су претходно кандидовале локалне развојне агенције или јединице локалних самоуправа.

Пружаоци услуга, ментори,  својим знањем, савјетима и пословним приједлозима кроз  анализу пословања, развојни план и стандардизоване алате унапређења, указују власнику и менаџменту на шта треба и како да се фокусира у текућем пословању, а у складу са расположивим људским и другим ресурсима.

Мониторинг се проводи у директном контакту и раду са одговорним лицем предузећа (или другим лицима које овласти одговорно лице у предузећу) кроз одређени број сати (највише до 50 сати по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од укупног броја предвиђених сати).

У процесу менторинга проучава се актуелно пословање, разлози тренутних проблема или сметње за даљи развој, најважниjи потенцијали за раст, те на основу констатованог стања ментор и корисник услуге припремају акциони план који су ментори, након проведене анализе, дужни да доставе Агенцији на одобрење након чега ће почети са његовом реализацијом. Након усвојеног акционог плана, предузећа заједно са менторима уводе стандардизоване алате унапређења и друге активности које ће побољшати пословање.

Менторинг чини скуп сљедећих услуга:

 • Провођење заједничке припреме и савјетовање за анализу тренутне ситуације у предузећу и савјетовање за даље самостално идентификовање проблема и дефинисање приоритета према расположивости ресурса;
 • Провођење припреме и савјетовање за израду ефикасног акционог плана и стратегија  унапређења пословања са фокусом на ефикасност и продуктивност;
 • Стручно савјетовање у области маркетинга и продаје, анализе тржишта, управљања људским ресурсима и слично;
 • Стручно савјетовање за увођење стандардизованих алата унапређења, као што су јапански алати 5С, гемба, принцип препознавања кључних 8 губитака, каизен картице и каизен састанци унапређења, креирање корпоративне културе унапређења;
 • Помоћ за припремање апликација за програме подршке за мала и средња предузећа које укључује стручно савјетовање за приступање фондовима, доступним изворима финасирања (домаћим и страним), новим технологијама и друго, како би се подстакао развој и унапређење пословања;
 • Помоћ у проналажењу пословних партнера, изласка на страно тржиште и других потребних информација за пословно повезивање.

Заинтересовани кандидати подносе пријаву у двије категорије:

 • Новооснована мала и средња предузећа и предузетници – не старији од 3 године од дана објављивања Јавног позива;
 • Мала и средња предузећа и предузетници – старији од 3 године.

Укупан буџет за пружање стандардизоване услуге менторинга у 2022. години по једном предузећу у нето износу је максимално 1.000 конвертибилних марака. За пружање услуге менторинга предвиђен је нето износ од 20 конвертибилних марака по сату.

, , , , , , , , | ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за провођење стандардизоване услуге менторинга за микро, мала и средња предузећа и предузетнике у Републици Српској кроз бесплатне услуге мониторинга
Донатор:Развојна агенција Републике Српске
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа
Подручје дјелатности:Привреда, Пољопривреда, Туризам, Занатство, Образовање, Риболов, Саобраћај, IT
Врста подршке:Техничка подршка
Намјена подршке:Унапређење пословања микро, малих и средњих предузећа и предузетника у Републици Српској проз процес менторства
Суфинансирање:Не
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:1.000,00 КМ
Почетак пријаве:22.07.2022.
Крајњи рок за пријаву:31.07.2022.
Период имплементације:6 мјесеци
Статус позива:Завршен
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Право учешћа на Јавном позиву за пружање менторинга имају микро, мала и средња предузећа и предузетници који испуњавају сљедеће услове:

 • Регистровани су на територији Републике Српске;
 • Имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса;
 • Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

За новооснована предузећа и предузетнике не старије од 3 године од дана објављивања Јавног позива, потребна, скенирана, документација у ПДФ формату која се обавезно доставља приликом пријављивања на Јавни позив укључује:

 • Попуњену пријаву;
 • Рјешење о регистрацији или Актуелни извод из судског регистра или потврду надлежног органа из које се види да је привредно друштво/предузетник регистрован за обављање дјелатности, не старије од 90 дана (оригинал или овјерена копија);
 • Пореско увјерење о измиреним обавезама по основу јавних прихода из Пореске управе Републике Српске, не старије од 30 дана (оригинал или овјерена копија);
 • Копију биланса стања, биланса успјеха, овјерене од стране АПИФ-а (уколико су обавезни поднијети по закону), односно прописане обрасце за предузетнике и мале предузетнике за које овлаштено лице из предузећа мора дати писану изјаву да је сваки од оригиналних докумената вјеродостојан и једнак скенираном примјерку који је достављен Агенцији на коначну обраду (изјава потписана и овјерена печатом пословног субјекта);
 • Oбавјештење о разврставању по дјелатностима Републичког завода за статистику (оригинал или овјерена копија).

Напомена: Документацију под тачком 1.3 и 1.4 нису обавезни да доставе предузећа и предузетници регистровани у 2022. години. Умјесто ових докумената, треба да доставе упрошћен пословни план за 2022. годину.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545