Provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

U okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“ Razvojna agencija Republike Srpske raspisuje Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.

Standardizovani set usluga, realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije ili jedinice lokalnih samouprava.

Pružaoci usluga, mentori,  svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima kroz  analizu poslovanja, razvojni plan i standardizovane alate unapređenja, ukazuju vlasniku i menadžmentu na šta treba i kako da se fokusira u tekućem poslovanju, a u skladu sa raspoloživim ljudskim i drugim resursima.

Monitoring se provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću) kroz određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene analize, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom. Nakon usvojenog akcionog plana, preduzeća zajedno sa mentorima uvode standardizovane alate unapređenja i druge aktivnosti koje će poboljšati poslovanje.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

 • Provođenje zajedničke pripreme i savjetovanje za analizu trenutne situacije u preduzeću i savjetovanje za dalje samostalno identifikovanje problema i definisanje prioriteta prema raspoloživosti resursa;
 • Provođenje pripreme i savjetovanje za izradu efikasnog akcionog plana i strategija  unapređenja poslovanja sa fokusom na efikasnost i produktivnost;
 • Stručno savjetovanje u oblasti marketinga i prodaje, analize tržišta, upravljanja ljudskim resursima i slično;
 • Stručno savjetovanje za uvođenje standardizovanih alata unapređenja, kao što su japanski alati 5S, gemba, princip prepoznavanja ključnih 8 gubitaka, kaizen kartice i kaizen sastanci unapređenja, kreiranje korporativne kulture unapređenja;
 • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za mala i srednja preduzeća koje uključuje stručno savjetovanje za pristupanje fondovima, dostupnim izvorima finasiranja (domaćim i stranim), novim tehnologijama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, izlaska na strano tržište i drugih potrebnih informacija za poslovno povezivanje.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije:

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoringa u 2022. godini po jednom preduzeću u neto iznosu je maksimalno 1.000 konvertibilnih maraka. Za pružanje usluge mentoringa predviđen je neto iznos od 20 konvertibilnih maraka po satu.

, , , , , , , , | ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj kroz besplatne usluge monitoringa
Donator:Razvojna agencija Republike Srpske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Zanatstvo, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Tehnička podrška
Namjena podrške:Unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u Republici Srpskoj proz proces mentorstva
Sufinansiranje:Ne
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:1.000,00 KM
Početak prijave:22.07.2022.
Krajnji rok za prijavu:31.07.2022.
Period implementacije:6 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Za novoosnovana preduzeća i preduzetnike ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva, potrebna, skenirana, dokumentacija u PDF formatu koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv uključuje:

 • Popunjenu prijavu;
 • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrdu nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
 • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
 • Kopiju bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisane obrasce za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
 • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.3 i 1.4 nisu obavezni da dostave preduzeća i preduzetnici registrovani u 2022. godini. Umjesto ovih dokumenata, treba da dostave uprošćen poslovni plan za 2022. godinu.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545