Јавни позив за угоститељска предузећа

USAID Туризам објављује позив за достављање пријава квалификованих  и регистрованих угоститељских предузећа и пружатеља услуга у Босни и Херцеговини (БИХ)  за додјелу  грант средстава са циљем побољшања приступачности услуга за особе с инвалидитетом у угоститељским објектима, прије свега хотелима и ресторанима.

Циљ позива је олакшати и промовисати побољшања унутар угоститељских предузећа која ће резултирати приступачнијим, гостољубивијим и инклузивнијим окружењем за госте с инвалидитетом.

Пројекат обухвата сљедеће циљеве:

  • Успостављено потицајно окружење са усклађеним политикама и прописима неопходним за примјетан раст у сектору туризма;
  • Побољшан квалитет туризма, услуга и брендирања што доводи до унапријеђене туристичке индустрије БиХ;
  • Пружаоци туристичких услуга и друга мала и средња предузећа у сектору пољопривреде и другим секторима повезаним са туризмом имају бољи приступ финансијским средствима што доводи до значајног повећања инвестиција;
  • Туристички и локални пољопривредни производи имају већи приступ регионалним и глобалним тржиштима.

Подносилац пријаве мора бити регистрован у БиХ као правно лице (друштво са ограниченом одговорношћу, акционарско друштво, угоститељска радња, самостална угоститељска радња) основано у складу са законом, препознато и у добрим односима са одговарајућим органима власти у БиХ, које поштује све примјењиве прописе, укључујући и фискалне, и пружа услуге најмање двије године.

У оквиру овог позива, подносиоци пријаве могу поднијети само једну пријаву по организацији.

| ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за угоститељска предузећа
Донатор:USAID
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа
Подручје дјелатности:Туризам
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Побољшање приступачности услуга за особе с инвалидитетом у угоститељским објектима
Суфинансирање:
Партнерство:
Минимални износ гранта:5.000 KM
Максимални износ гранта:7.000 KM
Почетак пријаве:20.02.2024.
Крајњи рок за пријаву:25.03.2024.
Период имплементације:најдуже 6 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Активности које могу бити подржане:

  • Приступачан смјештај: Хотели могу аплицирати за средства како би свој смјештај учинили приступачнијим и осигурали да њихови објекти и услуге испуњавају потребне стандарде приступачности
  • Иницијативе фокусиране на освјештавање о препрекама: Активности усмјерене на повећање свијести о препрекама у туристичкој индустрији и развој иновативних рјешења за њихово превазилажење
  • Услуге инклузивног угоститељства: Ресторани се охрабрују да се пријаве за средства како би унаприједили просторе за госте, чинећи их приступачним и прилагођеним за све госте, укључујући оне с потешкоћама у кретању или сензорним инвалидитетом
  • Обука и развој особља: Пријаве за дођелу средстава могу укључивати програме обуке и развоја особља како би пружили бољу помоћ гостима с инвалидитетом
  • Кампање за смањење друштвених предрасуда: Грантови се могу додијелити за кампање и иницијативе које раде на смањењу друштвених предрасуда и стереотипа према особама с инвалидитетом, посебно у секторима угоститељства и туризма

Поступак пријаве за дођелу грант средстава се одвија у двије фазе.

У првој фази подносилац пријаве доставља концептни документ. Ако подносилац пријаве успјешно задовољи или премаши критерије квалитативне оцјене, позива се да поднесе пуну пријаву.

Концептни документ треба предати на енглеском или БХС језику, а сам документ не може бити дужи од пет страница. Концептни документ треба доставити у електронском облику на адресу електронске поште пројекта Туризам grants@turizambih.ba  уз назнаку да се ради о позиву за достављање пријава бр. 5 (РФА но. 5). Концепте треба предати најкасније до 17:00 часова по локалном времену 25.03.2024. године.

Пријаве примљене након наведеног рока, као и пријаве које у потпуности не задовољавају услове позива ће се разматрати само уколико то пројекат USAID Туризам, у оквиру свог дискреционог права, сматра потребним.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545