Javni poziv za ugostiteljska preduzeća

USAID Turizam objavljuje poziv za dostavljanje prijava kvalifikovanih  i registrovanih ugostiteljskih preduzeća i pružatelja usluga u Bosni i Hercegovini (BIH)  za dodjelu  grant sredstava sa ciljem poboljšanja pristupačnosti usluga za osobe s invaliditetom u ugostiteljskim objektima, prije svega hotelima i restoranima.

Cilj poziva je olakšati i promovisati poboljšanja unutar ugostiteljskih preduzeća koja će rezultirati pristupačnijim, gostoljubivijim i inkluzivnijim okruženjem za goste s invaliditetom.

Projekat obuhvata sljedeće ciljeve:

  • Uspostavljeno poticajno okruženje sa usklađenim politikama i propisima neophodnim za primjetan rast u sektoru turizma;
  • Poboljšan kvalitet turizma, usluga i brendiranja što dovodi do unaprijeđene turističke industrije BiH;
  • Pružaoci turističkih usluga i druga mala i srednja preduzeća u sektoru poljoprivrede i drugim sektorima povezanim sa turizmom imaju bolji pristup finansijskim sredstvima što dovodi do značajnog povećanja investicija;
  • Turistički i lokalni poljoprivredni proizvodi imaju veći pristup regionalnim i globalnim tržištima.

Podnosilac prijave mora biti registrovan u BiH kao pravno lice (društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo, ugostiteljska radnja, samostalna ugostiteljska radnja) osnovano u skladu sa zakonom, prepoznato i u dobrim odnosima sa odgovarajućim organima vlasti u BiH, koje poštuje sve primjenjive propise, uključujući i fiskalne, i pruža usluge najmanje dvije godine.

U okviru ovog poziva, podnosioci prijave mogu podnijeti samo jednu prijavu po organizaciji.

| ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za ugostiteljska preduzeća
Donator:USAID
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća
Područje djelatnosti:Turizam
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Poboljšanje pristupačnosti usluga za osobe s invaliditetom u ugostiteljskim objektima
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:5.000 KM
Maksimalni iznos granta:7.000 KM
Početak prijave:20.02.2024.
Krajnji rok za prijavu:25.03.2024.
Period implementacije:najduže 6 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Aktivnosti koje mogu biti podržane:

  • Pristupačan smještaj: Hoteli mogu aplicirati za sredstva kako bi svoj smještaj učinili pristupačnijim i osigurali da njihovi objekti i usluge ispunjavaju potrebne standarde pristupačnosti
  • Inicijative fokusirane na osvještavanje o preprekama: Aktivnosti usmjerene na povećanje svijesti o preprekama u turističkoj industriji i razvoj inovativnih rješenja za njihovo prevazilaženje
  • Usluge inkluzivnog ugostiteljstva: Restorani se ohrabruju da se prijave za sredstva kako bi unaprijedili prostore za goste, čineći ih pristupačnim i prilagođenim za sve goste, uključujući one s poteškoćama u kretanju ili senzornim invaliditetom
  • Obuka i razvoj osoblja: Prijave za dođelu sredstava mogu uključivati programe obuke i razvoja osoblja kako bi pružili bolju pomoć gostima s invaliditetom
  • Kampanje za smanjenje društvenih predrasuda: Grantovi se mogu dodijeliti za kampanje i inicijative koje rade na smanjenju društvenih predrasuda i stereotipa prema osobama s invaliditetom, posebno u sektorima ugostiteljstva i turizma

Postupak prijave za dođelu grant sredstava se odvija u dvije faze.

U prvoj fazi podnosilac prijave dostavlja konceptni dokument. Ako podnosilac prijave uspješno zadovolji ili premaši kriterije kvalitativne ocjene, poziva se da podnese punu prijavu.

Konceptni dokument treba predati na engleskom ili BHS jeziku, a sam dokument ne može biti duži od pet stranica. Konceptni dokument treba dostaviti u elektronskom obliku na adresu elektronske pošte projekta Turizam grants@turizambih.ba  uz naznaku da se radi o pozivu za dostavljanje prijava br. 5 (RFA no. 5). Koncepte treba predati najkasnije do 17:00 časova po lokalnom vremenu 25.03.2024. godine.

Prijave primljene nakon navedenog roka, kao i prijave koje u potpunosti ne zadovoljavaju uslove poziva će se razmatrati samo ukoliko to projekat USAID Turizam, u okviru svog diskrecionog prava, smatra potrebnim.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545