Подршка инвестицијама у примарну пољопривредну производњу

Пројекат EU4AGRI, који финансира Европска унија, у петак 15. децембра објављује нови Јавни позив вриједан 2 милиона КМ за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.

На јавни позив се могу пријавити обрти/самостални предузетници, задруге и предузећа те сви пројекти који се искључиво односе на пољопривредне секторе као што су: производња млијека, меса, узгој житарица и уљарица, узгој воћа – укључујући виноградарство и маслине, узгој поврћа, производња садног материјала (саднице воћа, сјеменски кромпир), производња јаја, узгој зачинског биља и љекобиља.

Прихватљиви апликанти морају бити регистровани најкасније од 31.12.2021. године и од тог датума се активно баве примарном пољопривредном производњом. Прихватљиви пољопривредни сектори су они који:

  • имају годишњи приход мањи од 10 милиона КМ у 2023. години и мање од 15 милиона КМ укључујући и повезана лица,
  • су уписани у регистар пољопривредних газдинстава/ регистар произвођача садног материјала најкасније 31.12.2021. и
  • у власничкој структури немају удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Пријаве на овај јавни позив се могу поднијети од 10.01.2024. године, те је крајњи рок за подношење пријава 20.02.2024. године, до 15:00 сати. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

| , , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за мјеру подршке инвестицијама у примарну пољопривредну производњу.
Донатор:Eвропска Унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства, Задруге
Подручје дјелатности:Пољопривреда
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Подршка Европске уније конкурентности пољопривреде и руралном развоју у БиХ
Суфинансирање:Минимално 35% укупног износа прихватљивих трошкова
Партнерство:
Минимални износ гранта:40.000 КМ (без ПДВ-а)
Максимални износ гранта:150.000 КМ (без ПДВ-а)
Почетак пријаве:10.01.2024.
Крајњи рок за пријаву:20.02.2024.
Период имплементације:3 мјесеса од датума потписивања Уговора
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Подносиоци пријаве који су у претходном периоду користили или тренутно користе финансијску подршку кроз мјеру подршке за примарну пољопривредну производњу (односи се на мјеру финансирану од стране ЕU4AGRI) и мјеру подршке инвестицијама за побољшање адаптације на климатске промјене у примарној пољопривредној производњи у БиХ (односи се на мјеру финансирану од стране ЕU4AGRI-Rеcovery) се сматрају неприхватљивим подносиоцима.

Подносилац пријаве који са Пројектом има већ један активни уговор који се односи на мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредно-прехрамбених производа мора у потпуности реализовати инвестицију из активног уговора (нпр. добити одобрење на Извјештај о инвестицији), те у потпуности испунити све њиме прописане обавезе, укључујући и оне по основу запошљавања, у складу са динамиком наведеном у пројектном приједлогу.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba kоји је обезбиједио ЕU4AGRI пројекат. Достављање пријава у било којем другом формату (е-маил, пошта, фаџ и сл.) није прихватљиво и пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање. Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем онлине платформе https://javnipoziv.ba у периоду од 10.01.2024. до 10.02.2024. године.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545