Podrška malim i srednjim preduzećima u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU

U okviru projekta „SUSTAIN“, koji finansira Evropska unija, objavljen je javni poziv za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima koji se finansira u okviru Programa jedinstvenog tržišta EU.

Opšti cilj poziva je da pruži finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima za razvoj novih proizvoda, usluga ili metoda koje se bave izazovima izgradnje pametnih zgrada.

Poziv je otvoren za podnošenje projektnih prijedloga do 01. novembra 2023. godine do 17.00 časova.

Predloženi projekti moraju se baviti najmanje jednom od sljedećih tema:

  • Vještačka inteligencija
  • Virtuelna stvarnost
  • Informaciono modeliranje zgrada
  • Sertifikati o energetskim performansama
  • Sistem upravljanja energijom u zgradi Informacione tehnologije (na polju praćenja, kontrole i automatizacije sistema zgrada)
  • Metodologije i alati za podršku izgradnji ili renoviranju zgrada sa „pozitivnom“ energijom

Na predmetni poziv mogu se prijaviti mala i srednja preduzeća, kao i start-up kompanije koje postoje duže od 6 mjeseci.

Ukupan budžet Poziva iznosi 600 000 evra.

| ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv "SUSTAIN" za finansijsku podršku malim i srednjim preduzećima
Donator:Evropska Unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća
Područje djelatnosti:IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:
Sufinansiranje:
Partnerstvo:Opciono
Minimalni iznos granta:30.000 evra
Maksimalni iznos granta:50.000 evra
Početak prijave:01.09.2023.
Krajnji rok za prijavu:01.11.2023.
Period implementacije:9 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Od aplikanata se traži sljedeće:

  • Moraju dokazati svoj status MSP-a u skladu sa definicijom MSP koja se primjenjuje u EU – link.
  • Moraju koristiti MSP alat za samoprocjenu (Upitnik za MSP samoprocjenu) i unijeti (upload) rezultate upitnika na online platformu
  • Mogu aplicirati na Javni poziv kao konzorcij ili pojedinačno. Za projekte sa konzoricijumom od nekoliko podobnih korisnika, jedan MSP mora biti određen kao „Koordinator“ i taj MSP mora voditi tim kroz čitav tok projekta
  • MSP moraju aplicirati isključivo na engleskom jeziku putem sljedećeg linka

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545