Javni poziv za poljoprivredno-prehrambenu industriju

Projekat EU4AGRI objavio je javni poziv potencijalnim korisnicima za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivreno-prehrambenih proizvoda (samo proizvodi za ljudsku upotrebu) u vrijednosti od 3,2 miliona KM. Mjera podrške se odnosi na uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili unapređenje postojećih proizvoda, marketinških alata, te osiguranje kontinuiteta poslovanja i sigurnog i zdravog radnog okruženja.

Na javni poziv se mogu prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća (mikro, mala i srednja) te svi projekti koji se isključivo odnose na proizvodnju proizvoda za ljudsku ishranu a u sklopu sektora prerade voća, prerade gljiva, ljekobilja, začinskog bilja, vinarstva i prerade maslina, prerade povrća, prerade mlijeka, prerade meda, prerade mesa, prarade jaja, prerade i konzerviranja ribe i prerade žitarica.

, | , , ,
 
 
Naziv projekta:EU4AGRI - Podrška investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda
Donator:Evropska unija, Češka razvojna agencija i UNDP
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva, Zadruge
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Finansijska podrška prerađivačkim kapacitetima poljoprivreno-prehtambene industrije
Sufinansiranje:20% do 40%
Partnerstvo:Ne, prijave se podnose isključivo samostalno
Minimalni iznos granta:30.000 KM
Maksimalni iznos granta:350.000 KM
Početak prijave:05.05.2022.
Krajnji rok za prijavu:07.06.2022.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Aplikant mora biti registrovan najmanje dvije godine prije objave javnog poziva, od čega najmanje jednu godinu da se aktivno bavi preradom proizvoda iz sektora za koji aplicira za dodjelu sredstava. Sredstva podrške po jednoj prijavi iznose od 30.000 KM do 350.000 KM s tim da iznos granta ne može biti veći od 70% ostvarenog prihoda aplikanta u 2021. godini.

Na javni poziv moguće je podnijeti samo jednu prijavu, a prihvatljive investicije i troškovi se odnose na izgradnju,sanaciju i/ili rekonstrukciju objekata, nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, profesionalnih i konsultantskih usluga te ostalih roba kako je navedeno u Smjernicama za podnosioce prijava.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545