Poziv za dodjelu grantova za unapređenje energetske efikasnosti u MSP

UNDP u BiH je raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava malim i srednjim preduzećima u BiH, za sprovođenje mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije – a koji se sprovodi u okviru projekta GED.

Projekat GED (Zeleni ekonomski razvoj) doprinosi uspostavljanju održivog sistema upravljanja energijom/energetskog menadžmenta na svim nivoima vlasti u BiH, sa ciljem smanjenja emisija štetnih gasova, unapređenja energijske efikasnosti javnih objekata i sistema javne rasvjete, te reinvestiranja ostvarenih finansijskih ušteda. Projekat obuhvata i aktivnosti vezane za obnovljive izvore energije.

GED projekat je razvio studiju o korištenju novih troškovno optimalnih tehnologija u malim i srednjim preduzećima u BiH koja ima za cilj osigurati dokument koji će pružiti dovoljno pouzdane informacije i ulazne podatke potrebne za stvaranje dugoročnih politika i finansijskih mehanizama za pružanje finansijske podrške MSP – za poboljšanje energijske efikasnosti njihovih poslovnih procesa i aktivnosti. Studija daje preporuke za donošenje mjera i politika, kao i unapređenje zakonske legislative kako na državnom tako i ostalim nivoima vlasti. Naredni korak je pružanje podrške razvoju u vidu finansijske pomoći MSP.

Svrha provedbe ovog javnog poziva je pružanje podrške za najmanje 14 MSP kroz iskorištavanje potencijala energijske efikasnosti i tehnologija obnovljivih izvora energije, za 7 MSP za provođenje detaljnih energijskih audita i 2 MSP za uvođenje sistema upravljanja energijom.

, , , , , | , ,
 
 
Naziv projekta:Poziv za dodjelu grantova za unapređenje energetske efikasnosti u MSP
Donator:Finansira Vlada Švedske, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Sprovođenje mjera energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije
Sufinansiranje:od 30 do 90%
Partnerstvo:Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Fond za zaštitu okoliša FBiH, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost RS, kantonalna ministarstva, opštine i drugi partneri.
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:od 10.000 KM do 40.000 KM
Početak prijave:
Krajnji rok za prijavu:23.10.2023.
Period implementacije:2024.
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Projekat GED će za sufinansiranje odabrati prihvatljive mjere za podršku u iznosima:

  1. Obnovljivi izvori energije, industrijska/procesna energetska efikasnost, energetska efikasnost objekta, će se subvencionisati iznosom do 10 % od ukupne investicije kroz subvencionisanje kamate kredita ili do maksimalno 40.000 KM – najmanje 14 malih i srednjih preduzeća;
  2. Podrška uvođenju sistema upravljanja energijom EN ISO 50001/EN 16001, će se subvencionisati iznosom do 70% od iznosa ukupnih troškova uvođenja sistema upravljanja energijom – najmanje 2 mala i srednja preduzeća;
  3. Izrada energijskog audita će se subvencionisati u cijelosti do maksimalnog iznosa od 10.000 KM – za 7 malih i srednjih preduzeća.

Prijave se mogu podnijeti do 23. oktobra 2023. godine do 17:00 sati.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545