Program savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja na području opštine Prnjavor

Agencija za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, ispred Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Prnjavor, a u okviru projekta Održivo partnerstvo za zapošljavanje, raspisila je Javni poziv za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja.

Projektne aktivnosti se provode na području opštine Prnjavor.

Ukupan raspoloživi iznos finansijskih sredstava po ovom javnom pozivu je 30.000 KM (do 6.000 KM za pet pokrenutih vlastitih poslova).

Sredstva su nepovratna uz uslov da se u cjelosti koriste za pokretanje i razvoj registrovanog posla. 

Pravo učešća na ovom javnom pozivu imaju nezaposlene punoljetne osobe koje žele registrovati vlastiti posao na području opštine Prnjavor.

Svi kandidati prilikom prijave na javni poziv moraju ispuniti sljedeće opšte uslove:
1. Da imaju navršenih 18 godina starosti,
2. Da su nezaposlene osobe registrovane na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske/Biro za zapošljavanje Prnjavor.

Prednost pri odabiru korisnika savjetodavne i finansijske podrške, u skladu sa definisanim kriterijumima, imaju:
1. Nezaposlene žene,
2. Nezaposleni i neaktivni mladi do 30 godina,
3. Nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Od zainteresovanih kandidata se očekuje:
1. Visko nivo motivisanosti sa pokretanje vlastitog posla,
2. Spremnost za ulaganje vlastitih sredstava za pokretanje posla,
3. Obrazovanje/vještine u oblasti/djelatnosti u kojoj se pokreće vlastiti posao,
4. Sposobnost analitičkog razmišljanja, definisanja i prezentacija poslovne ideje/plana.

, , , , , , , , |
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja
Donator:Evropska unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Zanatstvo, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške:Olakšati pokretanje vlastitog posla zainteresovanim osobama sa područja opštine Prnjavor kroz savjetodavnu i finansijsku podršku
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:6.000 KM
Početak prijave:04.10.2022.
Krajnji rok za prijavu:25.10.2022.
Period implementacije:15 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Podrška za izabrane kandidate će biti obezbijeđena u dva ciklusa. 

Prvi ciklus – Pokreni svoj posao
U okviru prvog ciklusa biće pružena savjetodavna i stručna podrška za najviše 30 izabranih polaznika kroz sudjelovanje u prvom ciklusu obuke. U ovom ciklusu obuke očekuje da polaznici steknu neophodna znanja i vještine za razradu poslovne ideje, odnosno izradu poslovnog plana. Obuka će biti organizovana u trajanju od tri dana, a biće provedena prema metodologiji Međunarodne organizacije rada.
U zavisnosti od vrste poslovnih ideja, obuka će biti organizovana i provedena u oblastima poslovnog planiranja, razrade poslovne ideje, marketinga, upravljanja ljudskim resursima, komercijalnih poslova poslovnih rashoda/prihoda, osnova finansija i finansijskog izvještavanja, pribavljanja kapitala, dorade poslovnog plana i dr.
Sve obuke u ovom ciklusu su besplatne za polaznike. Polaznici će imati priliku da, na kraju ovog ciklusa, prezentuju svoju poslovnu ideju pred komisijom, a pet polaznika čije poslovne ideje budu ocijenjene najboljim, dobiće finansijsku podršku, kao i dodatnu savjetodvnu podršku za pokretanje vlastitog posla.

Drugi ciklus – Unaprijedi svoj posao
Za drugi ciklus obuke biće odabrano maksimalno pet polaznika čiji poslovni planovi budu izabrani za dalju savjetodavnu i finansijsku podršku.
Podrška za polaznike u ovom ciklusu obuke se sastoji od:
1. Savjetodavne podrške po programu Unaprijedi svoj posao. Podrška u ovom dijelu se sastoji od besplatne obuke koja će biti organizovana u trajanju od tri dana, a biće provedena prema metodologiji Međunarodne organizacije rada,
2. Bespovratne finansijske pomoći (grant) u iznosu do 6.000,00 KM za sufinansiranje troškova pokretanja sopstvenog posla za maksimalno pet polaznika koji su pokrenuli vlastiti posao, odnosno izvršili registraciju poslovnog subjekta,
3. Mentorske podrške za pet polaznika koji su pokrenuli vlastiti posao, odnosno izvršili registraciju poslovnog subjekta. Ova podrška će biti pružena s ciljem osiguranja dugoročnog razvoja najboljih poslovnih planova i umanjenja rizika stagnacije u poslovanju, odnosno potencijalnog zatvaranja posla. Mentorsku podršku pružaju eksperti iz odgovarajućih oblasti, kao i treneri za provedbu programa obuke Pokreni svoj posao i Unaprijedi svoj posao.

Prijave zainteresovanih kandidata se podnose na prijavnom obrascu  zajedno sa pratećom dokumentacijom, u svemu u skladu sa Prvilnikom za prijavu na Javni poziv za učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške razvoju poslovanja.

Prijave se dostavljaju na jedan od sljedećih načina:
1. Elektronskim putem, dostavljanjem skeniranog Prijavnog obrazaca i skenirane prateće dokumentacije na adresu: eda@edabl.org
2. Preporučenom pošiljkom, na adresu. „Agencija za razvoj preduzeća – Eda“, Đure Jakšića 11, 78000 Banja Luka, sa sljedećom naznakom na koverti „Prijava na učešće u programu savjetodavne i finansijske podrške“.

Rok za dostavljanje prijava po ovom javnom pozivu je 25.10.2022. godine, 15 časova.

Dodatne informacije po ovom javnom pozivu mogu se dobiti u Agenciji za razvoj preduzeća – Eda, Banja Luka, po dostavljanju upita na sljedeću adresu: : eda@edabl.org


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545