Први позив за подношење приједлога пројеката за пружање подршке иновативним технолошким пројектима

EU4DigitalSME објавио је нови Јавни позив за подношење приједлога пројеката за пружање подршке иновативним технолошким пројектима примјењивим у индустрији кроз јавно-приватна и приватно-приватна партнерства између удружења, пословних мрежа и развојних и истраживачких институција у имплементацији мјера усмјерених на технолошку трансформацију малих и средњих предузећа.

Вриједност пројекта у оквиру овог јавног позива, усмјереног на иновације и дигитализацију малих и средњих предузећа (МСП) у Босни и Херцеговини,  износи 700 хиљада евра (1.369.081,00 КМ) а средства за његову реализацију осигурале су Европска унија и Министарство за економски развој и сарадњу СР Њемачке. 

Пројекат траје до новембра 2024. године, а проводи га Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Пројектне пријаве морају задовољити све критеријуме прихватљивости који се односе на водећег апликанта (субјекта који подноси пријавни образац), коапликанта, пројекте за које се могу додијелити бесповратна средства и пројектне трошкове.

Водећи апликант мора аплицирати на Јавни позив уз партнерство са најмање 1, а највише 3 субјекта (коапликанта). 

Да би испунио критеријуме прихватљивости, водећи апликант у партнерству мора да буде: 

 • регистрован као правно лице,
 • основан/регистрован у Босни и Херцеговини,
 • регистрован најкасније до 31.12.2018. године,
 • директно одговоран за припрему и управљање пројектом са коапликантом/коапликантима, не дјелујући као посредник коапликанта/коапликаната,
 • основан као нека од сљедећих облика организације: јавна и приватна институција које се баве истраживањем и развојем (R&D), јавна и приватна образовна установа, институција за подршку пословању (привреднa коморa, секторско и стручно удружење, кластер и др.) са доказаним искуством у доприносу развоја приватног сектора или локално/регионално развојно тијело/агенција

Да би испунио критеријуме прихватљивости, коапликант у партнерству мора да буде: 

 • регистрован као правно лице,
 • основан/регистрован у Босни и Херцеговини или другим земљама Западног Балкана
 • регистрован најкасније до 31.12.2018. године,
 • директно  одговоран за припрему и управљање пројектом са коапликантима, не дјелујући као посредник
 • основан као нека од сљедећих облика организације: јавна и приватна институција које се баве истраживањем и развојем (R&D), јавна и приватна образовна установа, институција за подршку пословању (привреднa коморa, секторско и стручно удружење, кластер и др.) са доказаним искуством у доприносу развоја приватног сектора или локално/регионално развојно тијело/агенција

Сви апликанти (главни апликант и коапликант(и)) морају имати доказано искуство у реализацији пројеката финансираних од стране ЕУ, а који се односе на развој приватног сектора и/или истраживање и развој и иновације.

Водећи апликант сматраће се водећом организацијом и, ако буде одабран као уговорна страна, преузеће сву правну и финансијску одговорност за завршетак пројекта. Како би били прихватљиви, коапликанти морају учествовати  у осмишљавању и реализацији пројекта.

Политичке партије нису прихватљиве као главни апликанти и коапликанти.

Не смије постојати власничка повезаност између водећег апликанта и коапликанта.

Водећи апликант не може поднијети више од 1 пројектног приједлога у оквиру овог јавног позива. Водећи апликант који прими бесповратна средства кроз овај позив може истовремено дјеловати као коаплликант у још 1 другом пројекту.

Субјект не може бити коапликант у више од 2 пројектна приједлога у оквиру овог позива.

Мала и средња предузећа не могу бити водећи апликанти/коапликанти, али фокус сваког пројектног приједлога мора бити подршка дигиталној трансформацији и иновацијама МСП.

Свако партнерство мора пружити подршку за најмање 3 мала и средња предузећа у Босни и Херцеговини (потребно је доставити обавезујуће писмо намјере, потписано од стране сваког МСП).

, , | ,
 
 
Назив пројекта:Strengthening Innovation and Digitalisation in SMEs in BiH /EU4DigitalSME: EU support for digitalisation of Small and Medium Size Enterprises (SMEs) in BiH
Донатор:Европска унија и Министарство за економски развој и сарадњу СР Њемачке
Прихватљиви апликанти:Јавне установе и предузећа Образовне установе, Развојне агенције , Привредне коморе, Кластери, Удружења, R&D институције
Подручје дјелатности:Привреда, Образовање, IT Индустрија
Врста подршке:Финансијска средства
Намјена подршке:Убрзати технолошку (дигиталну) трансформацију и примјену нових иновативних рјешења у малим и средњих предузећима из Босне и Херцеговине у циљу њиховог раста и развоја
Суфинансирање:Да (износ гранта мора бити између 30% и 80% укупних трошкова финансирања, док остатак укупне вриједности пројекта апликант мора осигурати из других извора финансирања изван ЕУ фондова)
Партнерство:Обавезно
Минимални износ гранта:50.000 EUR (97.791,50 KM)
Максимални износ гранта:100.000 EUR (195.583,00 KM)
Почетак пријаве:08.02.2023.
Крајњи рок за пријаву:10.03.2023.
Период имплементације:10 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Малим и средњим предузећима сматрају се они пословни субјекти кој имају до 250 запослених, чији годишњи промет не прелази 50 милиона евра и/или укупни биланс стања 43 милиона евра.

Кандидати који учествују у овом позиву морају верификовати свој статус малог и средњег предузећа испуњавањем упитника Европске комисије за самопроцјену МСП (SME self-assessment questionnaire). 

Потребно је имати на уму и то да подносиоци захтјева који имају удио у другим пословним субјектима кроз власништво/капитал/гласачка права морају укључити и податке из повезаних предузећа у израчуну броја запослених, промета и билансa стања,  користећи се Водичем за кориснике о дефиницији малих и средњих предузећа (линк до наведеног водича налази се у Апликационом пакету: Водич за апликанте, страна бр. 2) .

Потенцијални апликант (главни апликант и коапликант) не може учествовати у овом позиву или добити бесповратна средства ако се налази у било којој од ситуација наведених у одељку  2.6.10.1 Практичног водича „Contract Procedures for EU External Actions (PRAG)“ (линк до наведеног практичног водича налази се у Апликационом пакету: Водич за апликанте, стр. 4).

Очекивања EU4DigitalSME од наведеног пројекта су: 

 • повезивање и сарадња приватног сектора и истраживачке заједнице кроз дигиталне/технолошке иновације у одабраним „пилот“ малим и средњим предузећима (циљ: успостављање 7 партнерстава)
 • подржати јачање конкурентности у „пилот“ малим и средњим предузећима (циљ: подржати минимум 21 мало и средње предузеће од чега 30% оних са пројектним тимом који укључује жене)
 • минимално 7 иновативних рјешења примијењених у малим и средњим предузећима кроз партнерство (барем 1 иновација по пројекту)
 • успостављање 5 истраживачко-иновационих сарадњи

Пројектни приједлози који садрже трансфер и размјену знања са сличним истраживачким и развојним организацијама из регије Западног Балкана додатно ће се бодовати.

Пројекти који се сматрају неприхватљивим према овом  јавном позиву: 

 • пројекти усмјерени углавном или само на спонзорства за учествовање појединаца на радионицама, семинарима, конференцијама и конгресима
 • пројекти усмјерени углавном или само на студијске стипендије појединаца
 • пројекти који имају негативан еколошки утицај
 • припремне студије или прелимирани дизајн активности које су дио реализације пројекта
 • пројекти везани за политичке странке
 • пројекти чија реализација је започела прије уговарања

Апликациони пакет, индикативне листе активности које се могу финансирати у оквиру овог позива, као и прихватљивих директних и индиректних трошкова,  доступни су на званичној интернет страници пројекта EU4DigitalSME.

За регистрацију и пријаву на јавни позив користити сљедеће линкове: регистрација и пријава.

Пријавни образац и сва остала документација из апликационог пакета морају се попунити на енглеском језику.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545