Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata za pružanje podrške inovativnim tehnološkim projektima

EU4DigitalSME objavio je novi Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za pružanje podrške inovativnim tehnološkim projektima primjenjivim u industriji kroz javno-privatna i privatno-privatna partnerstva između udruženja, poslovnih mreža i razvojnih i istraživačkih institucija u implementaciji mjera usmjerenih na tehnološku transformaciju malih i srednjih preduzeća.

Vrijednost projekta u okviru ovog javnog poziva, usmjerenog na inovacije i digitalizaciju malih i srednjih preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini,  iznosi 700 hiljada evra (1.369.081,00 KM) a sredstva za njegovu realizaciju osigurale su Evropska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke. 

Projekat traje do novembra 2024. godine, a provodi ga Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Projektne prijave moraju zadovoljiti sve kriterijume prihvatljivosti koji se odnose na vodećeg aplikanta (subjekta koji podnosi prijavni obrazac), koaplikanta, projekte za koje se mogu dodijeliti bespovratna sredstva i projektne troškove.

Vodeći aplikant mora aplicirati na Javni poziv uz partnerstvo sa najmanje 1, a najviše 3 subjekta (koaplikanta). 

Da bi ispunio kriterijume prihvatljivosti, vodeći aplikant u partnerstvu mora da bude: 

 • registrovan kao pravno lice,
 • osnovan/registrovan u Bosni i Hercegovini,
 • registrovan najkasnije do 31.12.2018. godine,
 • direktno odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantom/koaplikantima, ne djelujući kao posrednik koaplikanta/koaplikanata,
 • osnovan kao neka od sljedećih oblika organizacije: javna i privatna institucija koje se bave istraživanjem i razvojem (R&D), javna i privatna obrazovna ustanova, institucija za podršku poslovanju (privredna komora, sektorsko i stručno udruženje, klaster i dr.) sa dokazanim iskustvom u doprinosu razvoja privatnog sektora ili lokalno/regionalno razvojno tijelo/agencija

Da bi ispunio kriterijume prihvatljivosti, koaplikant u partnerstvu mora da bude: 

 • registrovan kao pravno lice,
 • osnovan/registrovan u Bosni i Hercegovini ili drugim zemljama Zapadnog Balkana
 • registrovan najkasnije do 31.12.2018. godine,
 • direktno  odgovoran za pripremu i upravljanje projektom sa koaplikantima, ne djelujući kao posrednik
 • osnovan kao neka od sljedećih oblika organizacije: javna i privatna institucija koje se bave istraživanjem i razvojem (R&D), javna i privatna obrazovna ustanova, institucija za podršku poslovanju (privredna komora, sektorsko i stručno udruženje, klaster i dr.) sa dokazanim iskustvom u doprinosu razvoja privatnog sektora ili lokalno/regionalno razvojno tijelo/agencija

Svi aplikanti (glavni aplikant i koaplikant(i)) moraju imati dokazano iskustvo u realizaciji projekata finansiranih od strane EU, a koji se odnose na razvoj privatnog sektora i/ili istraživanje i razvoj i inovacije.

Vodeći aplikant smatraće se vodećom organizacijom i, ako bude odabran kao ugovorna strana, preuzeće svu pravnu i finansijsku odgovornost za završetak projekta. Kako bi bili prihvatljivi, koaplikanti moraju učestvovati  u osmišljavanju i realizaciji projekta.

Političke partije nisu prihvatljive kao glavni aplikanti i koaplikanti.

Ne smije postojati vlasnička povezanost između vodećeg aplikanta i koaplikanta.

Vodeći aplikant ne može podnijeti više od 1 projektnog prijedloga u okviru ovog javnog poziva. Vodeći aplikant koji primi bespovratna sredstva kroz ovaj poziv može istovremeno djelovati kao koapllikant u još 1 drugom projektu.

Subjekt ne može biti koaplikant u više od 2 projektna prijedloga u okviru ovog poziva.

Mala i srednja preduzeća ne mogu biti vodeći aplikanti/koaplikanti, ali fokus svakog projektnog prijedloga mora biti podrška digitalnoj transformaciji i inovacijama MSP.

Svako partnerstvo mora pružiti podršku za najmanje 3 mala i srednja preduzeća u Bosni i Hercegovini (potrebno je dostaviti obavezujuće pismo namjere, potpisano od strane svakog MSP).

, , | ,
 
 
Naziv projekta:Strengthening Innovation and Digitalisation in SMEs in BiH /EU4DigitalSME: EU support for digitalisation of Small and Medium Size Enterprises (SMEs) in BiH
Donator:Evropska unija i Ministarstvo za ekonomski razvoj i saradnju SR Njemačke
Prihvatljivi aplikanti:Javne ustanove i preduzeća Obrazovne ustanove, Razvojne agencije , Privredne komore, Klasteri, Udruženja, R&D institucije
Područje djelatnosti:Privreda, Obrazovanje, IT Industrija
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Ubrzati tehnološku (digitalnu) transformaciju i primjenu novih inovativnih rješenja u malim i srednjih preduzećima iz Bosne i Hercegovine u cilju njihovog rasta i razvoja
Sufinansiranje:Da (iznos granta mora biti između 30% i 80% ukupnih troškova finansiranja, dok ostatak ukupne vrijednosti projekta aplikant mora osigurati iz drugih izvora finansiranja izvan EU fondova)
Partnerstvo:Obavezno
Minimalni iznos granta:50.000 EUR (97.791,50 KM)
Maksimalni iznos granta:100.000 EUR (195.583,00 KM)
Početak prijave:08.02.2023.
Krajnji rok za prijavu:10.03.2023.
Period implementacije:10 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Malim i srednjim preduzećima smatraju se oni poslovni subjekti koj imaju do 250 zaposlenih, čiji godišnji promet ne prelazi 50 miliona evra i/ili ukupni bilans stanja 43 miliona evra.

Kandidati koji učestvuju u ovom pozivu moraju verifikovati svoj status malog i srednjeg preduzeća ispunjavanjem upitnika Evropske komisije za samoprocjenu MSP (SME self-assessment questionnaire). 

Potrebno je imati na umu i to da podnosioci zahtjeva koji imaju udio u drugim poslovnim subjektima kroz vlasništvo/kapital/glasačka prava moraju uključiti i podatke iz povezanih preduzeća u izračunu broja zaposlenih, prometa i bilansa stanja,  koristeći se Vodičem za korisnike o definiciji malih i srednjih preduzeća (link do navedenog vodiča nalazi se u Aplikacionom paketu: Vodič za aplikante, strana br. 2) .

Potencijalni aplikant (glavni aplikant i koaplikant) ne može učestvovati u ovom pozivu ili dobiti bespovratna sredstva ako se nalazi u bilo kojoj od situacija navedenih u odeljku  2.6.10.1 Praktičnog vodiča „Contract Procedures for EU External Actions (PRAG)“ (link do navedenog praktičnog vodiča nalazi se u Aplikacionom paketu: Vodič za aplikante, str. 4).

Očekivanja EU4DigitalSME od navedenog projekta su: 

 • povezivanje i saradnja privatnog sektora i istraživačke zajednice kroz digitalne/tehnološke inovacije u odabranim „pilot“ malim i srednjim preduzećima (cilj: uspostavljanje 7 partnerstava)
 • podržati jačanje konkurentnosti u „pilot“ malim i srednjim preduzećima (cilj: podržati minimum 21 malo i srednje preduzeće od čega 30% onih sa projektnim timom koji uključuje žene)
 • minimalno 7 inovativnih rješenja primijenjenih u malim i srednjim preduzećima kroz partnerstvo (barem 1 inovacija po projektu)
 • uspostavljanje 5 istraživačko-inovacionih saradnji

Projektni prijedlozi koji sadrže transfer i razmjenu znanja sa sličnim istraživačkim i razvojnim organizacijama iz regije Zapadnog Balkana dodatno će se bodovati.

Projekti koji se smatraju neprihvatljivim prema ovom  javnom pozivu: 

 • projekti usmjereni uglavnom ili samo na sponzorstva za učestvovanje pojedinaca na radionicama, seminarima, konferencijama i kongresima
 • projekti usmjereni uglavnom ili samo na studijske stipendije pojedinaca
 • projekti koji imaju negativan ekološki uticaj
 • pripremne studije ili prelimirani dizajn aktivnosti koje su dio realizacije projekta
 • projekti vezani za političke stranke
 • projekti čija realizacija je započela prije ugovaranja

Aplikacioni paket, indikativne liste aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva, kao i prihvatljivih direktnih i indirektnih troškova,  dostupni su na zvaničnoj internet stranici projekta EU4DigitalSME.

Za registraciju i prijavu na javni poziv koristiti sljedeće linkove: registracija i prijava.

Prijavni obrazac i sva ostala dokumentacija iz aplikacionog paketa moraju se popuniti na engleskom jeziku.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545