Шта је IPA III и које су јој главне карактеристике?

IPA III Програмски оквир (инструмент), насљедник IPA I и IPA II,  је свеобухватни стратешки документ Европске комисије за кориштење претприступних средстава за вишегодишњи финансијски оквир 2021-2027, а усмјерен је на припрему земаља кандидаткиња и потенцијалних кандидата за чланство у ЕУ, те права и обавезе које су у вези с тим. Документ предвиђа 5 тематских цијелина према којима ће се усмјеравати предвиђена средсатва, а то су:

  1. Владавина права, основна права и демократија
  2. Добро управљање, усклађивање са правном стечевином (acquis-ем) ЕУ, добросусједски односи и стратешка комуникација
  3. Зелена агенда о одрживо повезивање
  4. Конкурентност и инклузивни раст
  5. Територијална и прекогранична сарадња

Кориснице IPA III инструмента, од 1. јануара 2021. године, су Република Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Република Сјеверна Македонија, Република Србија, Република Турска и Косово* (овај натпис не прејудицира статус Косова и у складу је са Резолуцијом 1244 и мишљењем МСП о косовској декларацији о независности).

IPA III не доноси неке суштинске промјене већ представља унапређење у смислу планирања помоћи у складу са стратешким и динамичким распоређивањем помоћи, а фокус је на главним критеријумима за чланство, као и на јачање одрживог економског развоја и инвестиција, те опоравак од кризе изазване пандемијом COVID-19.

Највећа новина у односу на претходне IPA инструменте се односи на то да се више не издвајају средства за сваку државу корисницу (државна коверта), већ се примјењује принцип расподјеле средстава према заслугама држава корисница. Наиме од земаља се тражи да се усмјере прво на провођење кључних реформи у областима владавине закона, основних права и слобода, јачања демократских институција, реформе јавне управе на свим ниовима власти, као и одрживи економски развој и конкурентност. На распологању земљама корисницама је нешто више од 14 милијарди евра.

Детаљније информације о IPA III могу се наћи у документу Дирекције за европске интеграције БиХ: „Шта доноси инструмент претприступне помоћи 2021-2027.  IPA III“ и може се преузети на сљедећем линку.

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545