Шта је пројекат?

Пројекат се најчешће дефинише као предузимање низа међусобно повезаних активности ради постизања јасно одређених циљева унутар датог временског рока са одређеним људским ресурсима, те финансијским и другим материјалним средствима. У основи пројекта налазе се активности које су намјенски планиране, циљеви који се тичу постизања конкретних резултата, временски период који је тачно дефинисан и одређен те буџет, односно предвиђени финансијски оквир за провођење планираних активности.

Обично мора да егзистира као функционално заокружена цјелина која доноси користи за циљне групе – крајње кориснике. Полазиште пројекта је у проблему, једном или више, док се одрживо рјешење проналази у коначном исходишту пројектне интервенције.

 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545