Javni poziv za Seed Money Facility (SMF) projekte u okviru Programa za dunavsku regiju 2021-2027

Program za dunavsku regiju objavio je 27. novembra 2023. poziv za Seed Money Facility (SMF) projekte, koji će biti otvoren do 29. marta 2024. godine. To će, ujedno, biti i jedini poziv za ovu vrstu projekata u finansijskom periodu 2021-2027.

EU Strategija za regiju Dunava (EUSDR) Seed Money Facility (SMF) služiće kao sredstvo za pokretanje razvoja projekata u skladu sa 12 prioritetnih oblasti Strategije EU za Dunavski region. Prijedlozi podnijeti u okviru SMF poziva biće usklađeni sa najmanje jednom EUSDR PA i jasno se odnose na akcioni plan i ciljeve EUSDR. Ovim projektnim idejama se dalje može aplicirati na sve relevantne postojeće instrumente finansiranja u dunavskoj regiji, uključujući ne samo programe teritorijalne saradnje, već i ostale programe EU te postojeće državne fondove i ostale javne i privatne investitore.

Ukupna raspoloživa sredstava u ovom pozivu su 3,6 miliona eura (do 300 000 eura za svaku od prioritetnih oblasti).

Cilj SMF poziva je podrška fondu za početni novac  da pripremi projekte za dalje izvore finansiranja, bez obzira na finansijski instrument kojim će se baviti razvijeni projekat, bilo da se radi o nacionalnom, mejnstrim EU, transnacionalnom ili prekograničnom ili bilo kom drugom javnom ili privatnom investitoru (npr. kao međunarodne finansijske institucije) ili javno-privatno partnerstvo dostupno u Dunavskom regionu.

Sljedeće vrste partnera se mogu prijaviti  za finansiranje iz ovog Programa:

  • Lokalni, regionalni i nacionalni javni subjekti
  • Subjekti definisani javnim zakonom
  • Međunarodne organizacije koje djeluju u skladu sa nacionalnim zakonom bilo koje zemlje IDP ili u skladu sa međunarodnim zakonima
  • Privatni subjekti (ne-profitne organizacije i privatna preduzeća/privatne profitne organizacije): U kontekstu ovog Programa, koncept „privatni subjekt“ odnosi se na sve organizacije koje su osnovane u skladu sa regulativom obligacionih odnosa kao što su privredne komore, sindikati i ne-vladine organizacije i privatna preduzeća registrovana u programskom području

 

, , , , , , | ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za Seed Money Facility (SMF) projekte u okviru Programa za dunavsku regiju 2021-2027
Donator:EU
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća, Javne ustanove i preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:
Sufinansiranje:Minimalno 20%
Partnerstvo:najmanje dva, a najviše pet
Minimalni iznos granta:nije navedeno
Maksimalni iznos granta:od 50.000 do 100.000 evra
Početak prijave:27.11.2023.
Krajnji rok za prijavu:29.03.2024.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Programsko područje regije Dunava obuhvata devet članica EU (Austrija, Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Mađarska, Njemačka sa saveznim zemljama BadenVirtenberg i Bavarska, Rumunija, Slovačka i Slovenija i pet zemalja izvan EU (Bosna i Hercegovina, Moldova, Crna Gora, Srbija i Ukrajina sa četiri provincije:  Chernivetska Oblast, Ivano-Frankiviska Oblast, Zakarpatska Oblast, Odessa Oblast).

Svaki projekat mora uključiti najmanje dva, a najviše pet partnera koji direktno finansiraju iz najmanje dvije različite zemlje programske oblasti: vodećeg partnera i najmanje jedan projektni partner. Privatno preduzeće ne može biti vodeći partner.

Najmanje jedan partner mora biti korisnik iz EU država članica programske oblasti.

Za dobijanje savjeta i informacija preporučuje se i kontaktiranje Nacionalne kontakt tačke.

Aplikacija se predaje preko sistema JEMS.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545