Podrška jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama

U okviru projekta EU4AGRI, koji finansira Evropska unija, objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama. 

U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 2.4 miliona KM a krajnji cilj istog je ojačati razvoj naučnih i istraživačkih institucija u BiH, te podržati razvoj kapaciteta organizacija koje ekonomski i interesno okupljaju poljoprivredne proizvođače i prerađivače.

Na ovaj Javni poziv mogu se prijaviti visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove iz oblasti poljoprivrede, prehrambene tehnologije, veterine i biotehnologije registrovane u BiH, i to isključivo u partnerstvu sa najmanje jednom organizacijom koja interesno ili ekonomski okuplja poljoprivredne proizvođače (poljoprivredne zadruge, preduzeća iz sektora poljoprivredno-prehrambene proizvodnje ili udruženja poljoprivrednih proizvođača i druge nevladine organizacije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata iz oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja). 

Dobitnici podrške sredstva će koristiti za realizaciju projekata koji uključuju naučna istraživanja u oblastima ublažavanja posljedica i prilagođavanja na klimatske promjene, uvođenje novih proizvodnih tehnologija s ciljem povećanja produktivnosti, uvođenje digitalnih alata i tehnologija u proces primarne poljoprivredne proizvodnje i preradu poljoprivrednih proizvoda, zaštitu i unapređenje zdravlja životinja i biljaka i dobrobiti životinja, te smanjenje gubitaka i otpada hrane.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava  https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio  EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, faks i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Instrukcije za korištenje online platforme Teams  možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Dodatno, u okviru trajanja ovog Javnog poziva bit će organizovane i online interaktivne konsultacije za potencijalne podnositelje prijava.

| , ,
 
 
Naziv projekta:EU4AGRI - Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške jačanju poljoprivredne prakse kroz povezivanje sa naučnim i istraživačkim organizacijama
Donator:Evropska unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva, Zadruge Visokoškolske i naučno-istraživačke ustanove
Područje djelatnosti:Poljoprivreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Razvoj kapaciteta organizacija koje ekonomski i interesno okupljaju poljoprivredne proizvođače i prerađivače
Sufinansiranje:
Partnerstvo:Obavezno
Minimalni iznos granta:100.000 KM (bez PDV-a)
Maksimalni iznos granta:400.000 KM (bez PDV-a)
Početak prijave:25.07.2022.
Krajnji rok za prijavu:12.09.2022.
Period implementacije:12
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave dostupne su u Smjernicama za podnosioce prijava

Jedan podnosilac prijave može podnijeti više prijava na ovaj javni poziv i to isključivo u partnerstvu. U slučaju da jedan podnosilac prijave podnese više prijava, za finansiranje može biti odabrana samo jedna prijava koja kroz proceduru bodovanja bude najbolje ocijenjena.

Prijava se podnosi isključivo u partnerstvu kojeg čine:

  • podnosilac prijave i
  • minimalno jedan partner

Projektnim prijedlogom podnosilac prijave identifikuje i opisuje postojeći problem u razvoju poljoprivredno-prehrambenog sektora u BiH vezan za jedno ili više navedenih prihvatljivih područja, te predlaže da kroz realizaciju različitih istraživanja radi na pronalaženju rješenja problema. U saradnji sa partnerskom organizacijom/organizacijama predlaže organizaciju događaja za poljoprivredne proizvođače ili stručna lica iz prehrambene industrije na kojima bi se predstavili rezultati provedenih istraživanja.

Predloženi modeli mogu uključivati nabavku neophodne opreme, postavljanje demo ogleda postupaka i rezultata (uključujući nove tehnologije i IKT), korištenje alternativnih izvora energije, analize zemljišta, biljnih i animalnih uzoraka i proizvoda i sl.

Svaki projektni prijedlog mora uključivati najmanje dvije aktivnosti vezane za prenos novih znanja i tehnologija u poljoprivednu praksu kroz organizaciju događaja kao što su radionice, seminari, stručna predavanja, dani polja, demonstracija postupaka, demonstracija rezultata, okrugli stolovi, stručne ekskurzije, konferencije, sajmovi, takmičenja i sl.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na internet stranici projekta  https://eu4agri.ba/postavi-pitanje/ u periodu od 15.08. do 05.09.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545