Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru LOT 5: Uključivanje dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca (15-64) na tržište rada

Poziv za dostavljanje prijedloga projekta sačinjen je u okviru projekta EU4Employment (EUzaZapošljavanje) koji finansiraju Evropska unija (EU) i Švedska, a realizuje Međunarodna organizacija rada (MOR) u Bosni i Hercegovini (BiH).

Poziv upućuje MOR koji sprovodi program podrške, vrši ugovaranje i nadgleda proces korištenja dodijeljenih bespovratnih finansijskih sredstava (grantova).

Projekat EUzaZapošljavanje je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta teško zapošljivih osoba u BiH.

Realizacijom projekta, MOR očekuje da će doprinijeti povećanju mogućnosti za zapošljavanje mladih (15-29 godina), žena iz ruralnih sredina, osoba sa invaliditetom, Roma, dugoročno nezaposlenih, korisnika socijalne pomoći i drugih ranjivih pojedinaca u Bosni i Hercegovini.

Cilj Poziva je da osigura kreiranje i provedbu integralnog programa aktivacije, obuke i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba (starosti od 15 do 64 godine).

Ukupni iznos podrške koji je na raspolaganju u okviru ovog Poziva (LOT 5) je 1 milion USD i raspodijeliti će se na najmanje 4 projektna prijedloga.

Ovaj Poziv ima za cilj da doprinese kreiranju sistema eksterne podrške institucijama tržišta rada u procesu aktivacije, obuke/stručnog osposobljavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba kroz razvijanje partnerskih odnosa između relevantnih aktera, kao što su:

• Javne službe/zavodi za zapošljavanje;
• Centri za socijalni rad;
• Udruženja građana koji zastupaju interese teško zapošljivih osoba;
• Udruženja građana orijentisana na razvoj tržišta rada;
• Jedinice lokalne samouprave i lokalne razvojne agencije;
• Institucije za obrazovanje i obuku;
• Poslodavci i preduzeća;
• Nezavisni stručnjaci koji mogu doprinijeti poboljšanju položaja dugoročno nezaposlenih osoba na tržištu rada (aktivaciji i zapošljavanju).

 

, , , , , , | , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u cilju uključivanja dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca na tržište rada
Donator:EU
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća, Javne ustanove i preduzeća, Jedinice lokalne samouprave
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:zapošljavanje dugoročno nezaposlenih žena i muškaraca
Sufinansiranje:
Partnerstvo:Potrebno
Minimalni iznos granta:200.000 USD
Maksimalni iznos granta:250.000 USD
Početak prijave:28.12.2023.
Krajnji rok za prijavu:04.03.2024.
Period implementacije:najduže 16 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Svaki projektni prijedlog MORA ispuniti očekivane rezultate kako slijedi:

1. Uključiti najmanje 300 dugoročno nezaposlenih osoba (15-64 godina) u aktivnosti aktivacije u skladu sa Korisničkim putem
2. Uključiti okvirno 40 dugoročno nezaposlenih osoba u aktivnosti razvoja vještina
3. Osigurati zapošljavanje najmanje 50 dugoročno nezaposlenih osoba

Glavni podnosilac projektnog prijedloga podnosi aplikaciju za dodjelu bespovratnih sredstva iz grant programa u ime svih partnera koji imaju status supodnosioca. Glavni podnosilac može biti bilo koji član partnerstva osim profitno orijentisane institucije/organizacije.

Sva dokumentacija (Puni projektni prijedlog, zajedno sa svim navedenim dodacima) podnosi se elektronski do navedenog roka na sljedeću e-mail adresu: eu4employment@ilo.org uz napomenu u predmetu poruke: „Prijava_LOT5_2023.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545