Javni poziv za podršku investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje

Projekat EU4BusinessRecovery objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini, vrijedan  1 milion KM.

Za podršku investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem ubrzane digitalizacije primarne poljoprivredne proizvodnje prihvatljivi su svi projekti koji se odnose na primarnu poljoprivrednu proizvodnju:

uzgoj voća, uključujući sadni materijal, vinogradarstvo, uzgoj maslina i ljekobilja;
• uzgoj povrća;
• proizvodnja mlijeka;
• proizvodnja mesa;
• proizvodnja jaja;
• uzgoj žitarica i uljarica.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti samostalni preduzetnici, zadruge i preduzeća koja se aktivno bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom,  i koji su:

• registrovani najkasnije do 31.03.2021. godine:
• imali godišnji prihod u 2022. godini ne veći od 8 miliona KM i prihod povezanih lica/društva u 2022. godini ne veći od 15 miliona KM,
• upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava/registar klijenata najkasnije 31.03.2021. godine,
• i koji u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Investicije obuhvaćene prijavom na ovaj javni poziv ne mogu biti predmet prijave na drugim javnim pozivima objavljenim u okviru projekata EU4AGRI/EU4AGRI-Recovery.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv.

Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. 

| , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama namijenjenih ubrzanoj digitalizaciji primarne poljoprivredne proizvodnje
Donator:Evropska unija i Savezna Republika Njemačka
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Zadruge
Područje djelatnosti:Poljoprivreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Unapređenje poslovanja poslovnih subjekata u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje kroz optimizaciju poslovnih aktivnosti, investicijom u alate i tehnologije koji doprinose ubrzanoj digitalizaciji preduzeća
Sufinansiranje:Minimalno 25% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:15.000 KM (bez PDV-a)
Maksimalni iznos granta:300.000 KM (bez PDV-a)
Početak prijave:10.05.2023.
Krajnji rok za prijavu:30.06.2023.
Period implementacije:3 mjeseca
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Podnosioci prijava moraju ispunjavati  sljedeće opšte kriterije prihvatljivosti:

  • imaju sjedište na području BiH,
  • pozitivno su poslovali u 2022. godini,
  • nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza (direktni i indirektni porezi) i drugih davanja, uključujući i one prema zaposlenicima, poreza na dobit i ostalih dospjelih, a neizmirenih obaveza,
  • nisu u postupku predstečajne pogodbe ili likvidacije,
  • nisu osuđivan za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravosnažne presude,
  • vlasnik i/ili odgovorno lice podnosioca prijave ne obnaša javnu funkciju,
  • planirana investicija se odnosi na samo jedan od prihvatljivih sektora za podršku.

Posebni kriteriji definišu fizičku veličinu gazdinstva na početku podnošenja prijave u smislu broja grla, površine zasada ili usjeva koje podnosioci prijave odnosno gazdinstva moraju ispuniti kako bi prijava bila razmatrana. Ispunjenost ovih kriterija će se provjeriti na osnovu ažurirane registracije poljoprivrednog gazdinstva.

Podnosilac prijave će biti dužan pravdati trošak ukupnih prihvatljivih stavki predviđenih za realizaciju projekta, a prihvatljive investicije i troškovi se odnose na nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa.

Prijavni obrazac i ostala prateća dokumentacij za prijavu dostupna je na zvaničnoj internet stranici EU4BusinessRecovery projekta.

Sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave pogledati u Smjernicama ѕa podnosioce prijava.

Svi zainteresovani za učešće u javnom pozivu prijavu projekta sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti putem internet platforme https://javnipoziv.undp.ba do 16.06.2023. godine do 15:00 časova.

Instrukcije za korištenje internet platforme možete pronaći na: https://javnipoziv.undp.ba

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem platforme https://javnipoziv.undp.ba u periodu od 15.05.2023. do 02.06.2023. godine.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545