Подршка START-UP компанијама из пољопривредно-прехрамбеног сектора

У оквиру пројекта EU4AGRI-Recovery и ЕU4BUSINESS-Recovery које финансирају Европска унија и Савезна Република Њемачка објављен је Јавни позив за додјелу бесповратних средстава у сврху подршке start-up компанијама у пољопривредно-прехрамбеном сектору у Босни и Херцеговини.

У оквиру овог Јавног позива на располагању су 1,3 милиона КМ, а средства подршке по једној пријави могу износити од 20.000 КМ до 80.000 КМ.

Прихватљиви подносиоци пријава за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке могу бити физичка лица, као и самостални предузетници и предузећа. 

Уколико је подносилац пријаве физичко лице неопходно је да:
• има пребивалиште на подручју БиХ;
• се бизнис идеја односи на пољопривредно-прехрамбени сектор;
• локација реализације бизнис идеје се не налази у ужем градског језгру;
• по одобравању бизнис идеје ће регистровати и развијати властити бизнис;
• није пријашњи корисник бесповратних средстава у сврху оснивања start-up-a или програма самозапошљавања из других извора у посљедње три године.

Подносилац пријаве физичко лице ће морати доставити доказ о регистрацији правног субјекта– start-up компаније по реализацији инвестиције као услов за исплату средстава по предметном Јавном позиву, као и потврду о упису у Регистар пољопривредних газдинстава уколико се инвестиција односи на примарну пољопривредну производњу, те потврду у упис у Регистар клијената уколико се инвестиција односи на прераду.

Уколико је подносилац пријаве самостални предузетник или предузеће неопходно је да:
• је регистрован мање од годину дана прије објаве овог Јавног позива и бави се прерадом пољопривредних производа и/или примарном пољопривредном производњом у БиХ;
• у власничкој структури нема удио јавног капитала или гласачких права тог јавног капитала.

Подносиоци пријава могу поднијети само једну пријаву на овај јавни позив, и то искључиво самостално.

За подршку инвестицијама у сврху подршке start-up компанијама у пољопривредно-прехрамбеном сектору прихватљиви су сви бизнис планови који се искључиво односе на производњу и прераду пољопривредно-прехрамбених производа.

, | , ,
 
 
Назив пројекта:Јавни позив за исказивање интереса за учешће у програму техничке подршке и додјеле бесповратних средстава у оквиру мјере подршке start-up предузећима у пољопривредно-прехамбеном сектору
Донатор:Европска унија
Прихватљиви апликанти:Предузетници, Предузећа, Пољопривредна газдинства
Подручје дјелатности:Пољопривреда Прехрамбена индустрија
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Постизање одрживе пољопривреде, контролисана употреба природних ресурса и увођење зелених и иновативних пракси
Суфинансирање:Не
Партнерство:Не
Минимални износ гранта:20.000 КМ
Максимални износ гранта:80.000 КМ
Почетак пријаве:19.12.2022.
Крајњи рок за пријаву:17.02.2023.
Период имплементације:6 мјесеци
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Прихватљивим трошковима сматраће се набавка производних машина и остале опреме неопходне за почетак пословања (нпр. набавка фискалне касе, набавка потребне опреме, репроматеријала и машина за производњу, ИТ опреме, софтвера, консултантске услуге у вези изгледа или рецептуре производа и сл.).

Укупни прихватљиви трошкови консултантских услуга и репроматеријала не могу износити више од 20% износа финансијске подршке.

Запримљене пријаве на овај Јавни позив ће се оцјењивати кроз два корака.

У склопу првог корака, подносиоци пријаве достављају приједлог инвестиције у форми сажетка бизнис плана, а који се подноси путем обрасца пријаве у прилогу Смјерница.

Као други корак, подносиоци пријава који буду позитивно оцијењени и који су прошли програм обуке и техничке подршке, бити ће у обавези доставити ажурирани пријавни образац са посебним акцентом на структуру инвестиције, а која ће бити у складу с препорукама датим кроз техничку подршку, након чега ће се извршити финално одобравање инвестиција за оне пријаве које буду реалне и прихватљиве.

У оквиру овог јавног позива, подносиоцима пријава ће бити на располагању сљедећи пакет техничке подршке:
1. Специјалистички вишедневни предузетнички тренинг програм и техничка помоћ;
2. Бесповратна финансијска подршка за реализацију најбоље оцијењених бизнис планова;
3. Менторска подршка током прва два мјесеца имплементације бизнис плана за одабране кориснике финансијске подршке.

Уз подршку експертног тима, учесници програма техничке помоћи ће урадити приједлог коначног буџета, што ће од стране Комисије за евалуацију бити коначно оцијењено по завршетку техничке подршке. По завршетку техничке подршке, потенцијални корисници ће доставити коначни бизнис план који ће бити оцијењен од стране комисије.

Коначни бизнис планови бит ће оцјењивани по основу критерија који се односе на:
• Технолошке захтјеве/рјешења и њихову усклађеност са постојећим капацитетима (производним, финансијским, људским);
• Степен унапређења пословних процеса или очување постојећег нивоа;
• Могућност надоградње и даљег развоја.

Пријаве се подносе искључиво путем електронског система доставе пријава https://javnipoziv.undp.ba/ који је обезбиједио EU4AGRI пројекат.

Достављање пријава у било којем другом формату (е-мaill, пошта, fax и сл.) није прихватљиво, те пријаве достављене на тај начин неће бити узете у разматрање.

Инструкције за кориштење online платформе можете пронаћи на: javnipoziv.undp.ba.

Додатна питања у вези овог позива се могу доставити путем формулара за питања на интернет страници пројекта www.javnipoziv.undp.ba у периоду од 26.12.2022. до 10.02.2023. године.

Све информације о критеријима јавног позива, начину попуњавања и достави пријаве доступне су у документу Смјернице за подносиоце пријава.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545