Podrška START-UP kompanijama iz poljoprivredno-prehrambenog sektora

U okviru projekta EU4AGRI-Recovery i EU4BUSINESS-Recovery koje finansiraju Evropska unija i Savezna Republika Njemačka objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru u Bosni i Hercegovini.

U okviru ovog Javnog poziva na raspolaganju su 1,3 miliona KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 20.000 KM do 80.000 KM.

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti fizička lica, kao i samostalni preduzetnici i preduzeća. 

Ukoliko je podnosilac prijave fizičko lice neophodno je da:
• ima prebivalište na području BiH;
• se biznis ideja odnosi na poljoprivredno-prehrambeni sektor;
• lokacija realizacije biznis ideje se ne nalazi u užem gradskog jezgru;
• po odobravanju biznis ideje će registrovati i razvijati vlastiti biznis;
• nije prijašnji korisnik bespovratnih sredstava u svrhu osnivanja start-up-a ili programa samozapošljavanja iz drugih izvora u posljednje tri godine.

Podnosilac prijave fizičko lice će morati dostaviti dokaz o registraciji pravnog subjekta– start-up kompanije po realizaciji investicije kao uslov za isplatu sredstava po predmetnom Javnom pozivu, kao i potvrdu o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava ukoliko se investicija odnosi na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, te potvrdu u upis u Registar klijenata ukoliko se investicija odnosi na preradu.

Ukoliko je podnosilac prijave samostalni preduzetnik ili preduzeće neophodno je da:
• je registrovan manje od godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bavi se preradom poljoprivrednih proizvoda i/ili primarnom poljoprivrednom proizvodnjom u BiH;
• u vlasničkoj strukturi nema udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv, i to isključivo samostalno.

Za podršku investicijama u svrhu podrške start-up kompanijama u poljoprivredno-prehrambenom sektoru prihvatljivi su svi biznis planovi koji se isključivo odnose na proizvodnju i preradu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda.

, | , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za iskazivanje interesa za učešće u programu tehničke podrške i dodjele bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške start-up preduzećima u poljoprivredno-prehambenom sektoru
Donator:Evropska unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva
Područje djelatnosti:Poljoprivreda Prehrambena industrija
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške:Postizanje održive poljoprivrede, kontrolisana upotreba prirodnih resursa i uvođenje zelenih i inovativnih praksi
Sufinansiranje:Ne
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:20.000 KM
Maksimalni iznos granta:80.000 KM
Početak prijave:19.12.2022.
Krajnji rok za prijavu:17.02.2023.
Period implementacije:6 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prihvatljivim troškovima smatraće se nabavka proizvodnih mašina i ostale opreme neophodne za početak poslovanja (npr. nabavka fiskalne kase, nabavka potrebne opreme, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera, konsultantske usluge u vezi izgleda ili recepture proizvoda i sl.).

Ukupni prihvatljivi troškovi konsultantskih usluga i repromaterijala ne mogu iznositi više od 20% iznosa finansijske podrške.

Zaprimljene prijave na ovaj Javni poziv će se ocjenjivati kroz dva koraka.

U sklopu prvog koraka, podnosioci prijave dostavljaju prijedlog investicije u formi sažetka biznis plana, a koji se podnosi putem obrasca prijave u prilogu Smjernica.

Kao drugi korak, podnosioci prijava koji budu pozitivno ocijenjeni i koji su prošli program obuke i tehničke podrške, biti će u obavezi dostaviti ažurirani prijavni obrazac sa posebnim akcentom na strukturu investicije, a koja će biti u skladu s preporukama datim kroz tehničku podršku, nakon čega će se izvršiti finalno odobravanje investicija za one prijave koje budu realne i prihvatljive.

U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava će biti na raspolaganju sljedeći paket tehničke podrške:
1. Specijalistički višednevni preduzetnički trening program i tehnička pomoć;
2. Bespovratna finansijska podrška za realizaciju najbolje ocijenjenih biznis planova;
3. Mentorska podrška tokom prva dva mjeseca implementacije biznis plana za odabrane korisnike finansijske podrške.

Uz podršku ekspertnog tima, učesnici programa tehničke pomoći će uraditi prijedlog konačnog budžeta, što će od strane Komisije za evaluaciju biti konačno ocijenjeno po završetku tehničke podrške. Po završetku tehničke podrške, potencijalni korisnici će dostaviti konačni biznis plan koji će biti ocijenjen od strane komisije.

Konačni biznis planovi bit će ocjenjivani po osnovu kriterija koji se odnose na:
• Tehnološke zahtjeve/rješenja i njihovu usklađenost sa postojećim kapacitetima (proizvodnim, finansijskim, ljudskim);
• Stepen unapređenja poslovnih procesa ili očuvanje postojećeg nivoa;
• Mogućnost nadogradnje i daljeg razvoja.

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/ koji je obezbijedio EU4AGRI projekat.

Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-maill, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo, te prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: javnipoziv.undp.ba.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem formulara za pitanja na internet stranici projekta www.javnipoziv.undp.ba u periodu od 26.12.2022. do 10.02.2023. godine.

Sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostavi prijave dostupne su u dokumentu Smjernice za podnosioce prijava.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545