Poziv za dostavljanje zahtjeva za bespovratna sredstva putem Fonda malih grantova u saradnji sa opštinama u sklopu „USAID Diaspora Invest“ projekta

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu „USAID Diaspora Invest Projekat“ objavljuje poziv za jedinice lokalne samouprave  u Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani za partnerstvo sa „USAID Diaspora Invest “ projektom.

Poziv je otvoren za dostavljanje zahtjeva za grantove/bespovratna sredstva od kvalifikovanih, registrovanih malih, mikro i srednjih preduzeća (MMSP) u Bosni i Hercegovini, sa vezom ili vlasništvom dijaspore, koja za svoje poslovanje u Bosni i Hercegovini traže sufinansiranje za ulaganje u osnovna sredstva.

Kako bi se potaknuo socio-ekonomski angažman i potencijal BiH dijaspore, Projekat je u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave širom BiH osnovao fond, Fond malih grantova u saradnji sa opštinama, kao zajednički fond ukupne vrijednosti 2 miliona dolara. Uspješnim MMSP će se dodijeliti grant sredstava, koja je se sufinansiraju jednakim doprinosom USAID Diaspora Invest Projekta i partnerskih opština/jedinica lokalne samouprave, a to su: Berkovići, Bihać, Bosanska Krupa, Brčko distrikt BiH, Cazin, Centar Sarajevo, Gračanica, Istočna Ilidža, Jablanica, Jajce, Kakanj, Konjic, Livno, Lopare, Lukavac, Maglaj, Modriča, Tešanj, Travnik, Tuzla, Zavidovići, Zenica i Žepče („lokalni partneri/JLS“).

Ukupni ciljevi projekta su :

 • jačanje sposobnosti lokalnih samouprava da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj,
 • proširivanje direktnih investicija na dijasporu visokog potencijala i/ili MMSP-e, startup i zajednička ulaganja,
 • stimulisanje transfera znanja dijaspore i investicionog kapitala lokalnim kompanijama kako bi se podržao ekonomski razvoj i inspirisale društvene promjene,
 • proširenje pristupa postojećim i novim finansijskim instrumentima koji omogućavaju protok privatnog kapitala u domaće MMSP-e i startup preduzeća.

 

, , |
 
 
Naziv projekta:Poziv za dostavljanje zahtjeva za bespovratna sredstva putem Fonda malih grantova u saradnji sa opštinama u sklopu „USAID Diaspora Invest“ projekta
Donator:Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Prihvatljivi aplikanti:Preduzeća
Područje djelatnosti:Privreda, Turizam, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Povećati direktna ulaganja dijaspore, podržati stvaranje novih radnih mjesta, promovisati rast preduzeća putem povećane prodaje i predstaviti nove proizvode i usluge na domaćem i međunarodnom tržištu
Sufinansiranje:Može iznositi najmanje 50% ukupnih sredstava
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:15.000 KM
Maksimalni iznos granta:70.000 KM
Početak prijave:22.09.2023.
Krajnji rok za prijavu:21.09.2024.
Period implementacije:18 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Fond malih grantova u saradnji sa općinama/opštinama je otvoren za mala i srednja preduzeća (MSP-e) registrovane u Bosni i Hercegovini. MSP-i se kategorišu prema broju zaposlenih i ukupnim prometom ili bilansnom sumom gdje: (a) mikro preduzeća imaju manje od deset zaposlenih i 2 miliona evra ili manje prometa ili bilansne sume, (b) mala preduzeća imaju između deset i 49 zaposlenih i 10 miliona evra ili manje prometa ili bilansne sume, i (v) srednja preduzeća imaju između 50 i 249 zaposlenih i 50 miliona eura prometa ili bilansne sume

Preduzeća koja još nisu zakonski registrovana, zastupana po njihovom osnivaču, također mogu učestvovati na konkurentskoj osnovi, pod uslovom da se zakonski registruju prije nego što prođu u završni krug Poziva

Od Projekta se očekuju sljedeći rezultati:

 • privlačenje novih investicija dijaspore i privatnih investicija u BiH u vrijednosti od 50 miliona dolara,
 • otvoreno blizu 2.000 novih radnih mjesta u kompanijama vezanim za dijasporu,
 • podržano ukupno 500 malih i srednjih preduzeća, startapa i zajedničkih ulaganja (joint venture) dijaspore,
 • najmanje 30 lokalnih zajednica privlače znanje i kapital dijaspore,
 • povećana prodaja i izvoz kroz pristup tržištu zahvaljujući angažmanu dijaspore,
 • stvaranje povoljnijeg lokalnog i poslovnog okruženja u zemlji kroz javno-privatni dijalog na visokom nivou sa dijasporom i domaćim poslovnim ljudima i vlastima,
 • proširenje postojećih i uvođenje novih finansijskih instrumenata za podršku ekonomskom razvoju

Popunjenu aplikaciju potrebno je dostaviti:

Elektronskim putem, elektronsku kopiju treba popuniti i učitati sa pratećom dokumentacijom koristeći online verziju dostupnu na http://www.grant.diasporainvest.ba/

Zahtjevi/aplikacije dostavljene drugim putem neće biti uvažene.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545