Позив за достављање пријава за одабир партнерских јединица локалне самоуправе у склопу „USAID Diaspora Invest“ пројекта

Америчка агенција за међународни развој (USAID) у склопу „USAID Diaspora Invest“ објављује позив за јединице локалне самоуправе (ЈЛС) у Босни и Херцеговини који су заинтересовани за партнерство са „USAID Diaspora Invest“ пројектом.

USAID DI пројекат, који је започео у октобру 2022. године, подстиче ангажман дијаспоре у контексту социо-економског развоја и катализира улагања дијаспоре и пренос знања како би се подстакао економски и друштвени развој БиХ.

Како би се створиле могућности за босанско-херцеговачку дијаспору и њезине грађане, пројекат ради на:

 • привлачењу и олакшавању улагања и знања дијаспоре у локалне заједнице,
 • пружању финансијске и техничке подршке инвеститорима из дијаспоре,
 • преносу знања из дијаспоре и проширењу приступа финансирању за мала и средња предузећа повезана с дијаспором.

Укупни циљеви пројекта су :

 • Јачање способности локалних власти да укључе дијаспору у локални економски развој,
 • Повећање могућности директних улагања према перспективним члановима дијаспоре и/или малих и средњих предузећа, те заједничких улагања (joint ventures) која укључују дијаспору,
 • Подстицање преноса знања и инвестицијског капитала дијаспоре локалним компанијама како би се подржао привредни развој и потакнула друштвена промјена,
 • Омогућавање ширење приступа постојећим и новим финансијским инструментима који омогућавају проток приватног капитала у босанско-херцеговачка ММСП и старт-aп предузећa.

|
 
 
Назив пројекта:Одабир партнерских јединица локалне самоуправе у склопу "USAID Diaspora Invest" пројекта
Донатор:Америчка агенција за међународни развој (USAID)
Прихватљиви апликанти:Јединице локалне самоуправе
Подручје дјелатности:Привреда
Врста подршке:Финансијска средства, Техничка подршка
Намјена подршке:Позив је усмјерен на јачање капацитета ЈЛС да укључе дијаспору у активности фокусиране на локални економски развој.
Суфинансирање:На располагању су три пакета суфинансирања као допринос ЈЛС локалном дијаспорском инвестиционом фонду у износима од: 50.000 КМ, 60.000 КМ и 70.000 КМ.
Партнерство:
Минимални износ гранта:
Максимални износ гранта:
Почетак пријаве:17.02.2023.
Крајњи рок за пријаву:10.03.2023.
Период имплементације:Планирани временски оквир за реализацију свих активности предвиђених овим позивом је од априла 2023. до јула 2027. године.
Статус позива:Активан
Линк јавног позива:Кликните за више информација
Напомена:

Циљ овог позива за достављање пријава је одабрати најмање 15 партнерских локалних јединица које ће радити заједно са „DI“ Пројектом на подршци локалном развоју кроз ангажман дијаспоре.

ЈЛС ће повећати своје капацитете за укључивање дијаспоре у локални развој, искориштавајући развојни потенцијал дијаспоре и самим тим доприносећи бољој квалитети живота у партнерским ЈЛС.

Партнерске ЈЛС које буду одабране путем овог позива добит ће:

 • техничку помоћ у циљу привлачења људског, друштвеног и финансијског капитала дијаспоре и
 • учествоват ће у успостављању Локалног дијаспорског инвстиционог фонда, којни је суфинансиран од Пројекта, а намијењен за финансирање инвестиција које укључују учешће дијаспоре.

Од Пројекта се очекују сљедећи резултати:

 • Подстаћи 50 милиона долара нових инвестиција, дијаспорских и других, у БиХ
 • Отворити 2.000 нових радних мјеста у компанијама које укључују ангажман дијаспоре
 • Подржати укупно 500 малих и средњих предузећа, стартапа и заједничких улагања дијаспоре
 • Подржати 30 локалних заједница у циљу привлачења знања и капитала дијаспоре
 • Повећати продају и извоз из унпријеђеног приступа тржиштима омогућеног кроз ангажман дијаспоре
 • Створити повољније пословно окружење кроз јавно-приватни дијалог како са дијаспором тако и са представницима пословне заједнице и владама на локалном нивоу
 • Проширење постојећих и стварање нових финансијских инструмената за потпору привредном развоју

Свака ЈЛС која је заинтересована да се пријави мора поднијети пријаву (попунити апликацију), попуњену на енглеском или Б/Х/С језицима.

Попуњену апликацију/пријаву треба доставити у:

1) електронској форми и

2) папирној форми (доставити поштом).

Aпликацију је могуће преузети на линку који се налази прикачен у склопу овог јавног позива, а на линку јавног позива могу се прочитати све потребне информације које занимају апликанта, те се тако могу преузети и сви потребни обрасци за пријаву.

Попуњену апликацију потребно је доставити:

1) електронским путем на маил: info@diasporainvest.ba (е-пошта) и

2) доставити оригиналне документе поштом на адресу:
„USAID Diaspora Invest“ Пројекат
Маршала Тита 28
71000 Сарајево
Босна и Херцеговина
Пријава укључује потписано Писмо намјере од стране начелника/ице (прва страница апликације).


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545