Poziv za dostavljanje prijava za odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave u sklopu „USAID Diaspora Invest“ projekta

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) u sklopu „USAID Diaspora Invest“ objavljuje poziv za jedinice lokalne samouprave (JLS) u Bosni i Hercegovini koji su zainteresovani za partnerstvo sa „USAID Diaspora Invest“ projektom.

USAID DI projekat, koji je započeo u oktobru 2022. godine, podstiče angažman dijaspore u kontekstu socio-ekonomskog razvoja i katalizira ulaganja dijaspore i prenos znanja kako bi se podstakao ekonomski i društveni razvoj BiH.

Kako bi se stvorile mogućnosti za bosansko-hercegovačku dijasporu i njezine građane, projekat radi na:

 • privlačenju i olakšavanju ulaganja i znanja dijaspore u lokalne zajednice,
 • pružanju finansijske i tehničke podrške investitorima iz dijaspore,
 • prenosu znanja iz dijaspore i proširenju pristupa finansiranju za mala i srednja preduzeća povezana s dijasporom.

Ukupni ciljevi projekta su :

 • Jačanje sposobnosti lokalnih vlasti da uključe dijasporu u lokalni ekonomski razvoj,
 • Povećanje mogućnosti direktnih ulaganja prema perspektivnim članovima dijaspore i/ili malih i srednjih preduzeća, te zajedničkih ulaganja (joint ventures) koja uključuju dijasporu,
 • Podsticanje prenosa znanja i investicijskog kapitala dijaspore lokalnim kompanijama kako bi se podržao privredni razvoj i potaknula društvena promjena,
 • Omogućavanje širenje pristupa postojećim i novim finansijskim instrumentima koji omogućavaju protok privatnog kapitala u bosansko-hercegovačka MMSP i start-ap preduzeća.

|
 
 
Naziv projekta:Odabir partnerskih jedinica lokalne samouprave u sklopu "USAID Diaspora Invest" projekta
Donator:Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
Prihvatljivi aplikanti:Jedinice lokalne samouprave
Područje djelatnosti:Privreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške:Poziv je usmjeren na jačanje kapaciteta JLS da uključe dijasporu u aktivnosti fokusirane na lokalni ekonomski razvoj.
Sufinansiranje:Na raspolaganju su tri paketa sufinansiranja kao doprinos JLS lokalnom dijasporskom investicionom fondu u iznosima od: 50.000 KM, 60.000 KM i 70.000 KM.
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:
Početak prijave:17.02.2023.
Krajnji rok za prijavu:10.03.2023.
Period implementacije:Planirani vremenski okvir za realizaciju svih aktivnosti predviđenih ovim pozivom je od aprila 2023. do jula 2027. godine.
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Cilj ovog poziva za dostavljanje prijava je odabrati najmanje 15 partnerskih lokalnih jedinica koje će raditi zajedno sa „DI“ Projektom na podršci lokalnom razvoju kroz angažman dijaspore.

JLS će povećati svoje kapacitete za uključivanje dijaspore u lokalni razvoj, iskorištavajući razvojni potencijal dijaspore i samim tim doprinoseći boljoj kvaliteti života u partnerskim JLS.

Partnerske JLS koje budu odabrane putem ovog poziva dobit će:

 • tehničku pomoć u cilju privlačenja ljudskog, društvenog i finansijskog kapitala dijaspore i
 • učestvovat će u uspostavljanju Lokalnog dijasporskog invsticionog fonda, kojni je sufinansiran od Projekta, a namijenjen za finansiranje investicija koje uključuju učešće dijaspore.

Od Projekta se očekuju sljedeći rezultati:

 • Podstaći 50 miliona dolara novih investicija, dijasporskih i drugih, u BiH
 • Otvoriti 2.000 novih radnih mjesta u kompanijama koje uključuju angažman dijaspore
 • Podržati ukupno 500 malih i srednjih preduzeća, startapa i zajedničkih ulaganja dijaspore
 • Podržati 30 lokalnih zajednica u cilju privlačenja znanja i kapitala dijaspore
 • Povećati prodaju i izvoz iz unprijeđenog pristupa tržištima omogućenog kroz angažman dijaspore
 • Stvoriti povoljnije poslovno okruženje kroz javno-privatni dijalog kako sa dijasporom tako i sa predstavnicima poslovne zajednice i vladama na lokalnom nivou
 • Proširenje postojećih i stvaranje novih finansijskih instrumenata za potporu privrednom razvoju

Svaka JLS koja je zainteresovana da se prijavi mora podnijeti prijavu (popuniti aplikaciju), popunjenu na engleskom ili B/H/S jezicima.

Popunjenu aplikaciju/prijavu treba dostaviti u:

1) elektronskoj formi i

2) papirnoj formi (dostaviti poštom).

Aplikaciju je moguće preuzeti na linku koji se nalazi prikačen u sklopu ovog javnog poziva, a na linku javnog poziva mogu se pročitati sve potrebne informacije koje zanimaju aplikanta, te se tako mogu preuzeti i svi potrebni obrasci za prijavu.

Popunjenu aplikaciju potrebno je dostaviti:

1) elektronskim putem na mail: info@diasporainvest.ba (e-pošta) i

2) dostaviti originalne dokumente poštom na adresu:
„USAID Diaspora Invest“ Projekat
Maršala Tita 28
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Prijava uključuje potpisano Pismo namjere od strane načelnika/ice (prva stranica aplikacije).


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545