Treći ciklus podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji

EU4AGRI obavještava sve zainteresovane da je otvoren treći ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji.

Kroz ovaj javni poziv Evropska unija će podržati poslovne subjekte u poljoprivredno-prehrambenom sektoru da uvedu određene standarde u svoje poslovanje ili izvrše  certifikaciju svojih proizvoda, usluga i proizvodnih procesa.

Za podršku uvođenju standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenu proizvodnju prihvatljivi su svi projekti koji se isključivo odnose na uvođenje standarda i certifikaciju za procese i/ili proizvode koji su namijenjeni ljudskoj ishrani.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti:

• mikro, mala i srednja preduzeća  (sa manje od 250 zaposlenih i prometom do 50 miliona KM) i koja se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu,
• preduzetnici i zadruge koje bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu, i
• udruženja koja okupljaju isključivo proizvođače/prerađivače poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu.

Kod prerade poljoprivrednih proizvoda prihvatljivi su podnosioci prijave čija preovlađujuća djelatnost po standardnoj klasifikaciji djelatnosti pripada u Područje C („Prerađivačka industrija“), Oblast: 10 („Proizvodnja prehrambenih proizvoda“), grane: od 10.01 do 10.08, te iz Oblasti 11 (Proizvodnja pića), grane 11.02, 11.05 i 11.07 (izuzev proizvodnje mineralne vode i drugih flaširanih voda).

Za razliku od prethodnih javnih poziva za uvođenje standarda i certifikaciju u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji,  u ovom javnom pozivu udruženja su prihvatljiv podnosilac prijave samo u slučaju ako se projektni prijedlog odnosi na uvođenje oznake geografskog porijekla i to:

 • Zaštićena oznaka porijekla (ZOP),
 • Zaštićena oznaka geografskog porijekla (ZOGP) i 
 • Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS). 

Ukupna raspoloživa sredstva za podršku uvođenja standarda/sistema kontrole kvalitete i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji (za sve cikluse/javne pozive) iznose do 1.000.000 KM.

Ukoliko se po ovom pozivu zaprimi veći broj kvalitetnih prijava koje prevazilaze raspoloživa sredstva, Projekat zadržava pravo da poveća iznos raspoloživih sredstva. Projekat zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva u slučaju da kvalitet projektnih prijedloga ne ispuni očekivanja i definisane kriterije.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv.

Podnosioci prijava mogu biti korisnici Projekata samo jednom kroz istu mjeru.

, | , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji
Donator:Evropska unija
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Zadruge Udruženja
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Jačanje poljoprivredno-prehrambene industrije, unapređenje kvalitete, higijene, sljedivosti i sigurnosti hrane, povećanja konkurentnosti i olakšavanje pristupa tržištima
Sufinansiranje:30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta
Partnerstvo:Nije potrebno
Minimalni iznos granta:5.000 KM
Maksimalni iznos granta:50.000 KM
Početak prijave:07.12.2022.
Krajnji rok za prijavu:30.12.2022.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Podnosilac prijave može podnijeti prijavu za certifikaciju vlastitih procesa/proizvoda, ali takođe može podnijeti prijavu koja se odnosi na grupnu certifikaciju (članovi zadruge, kooperanti).

Podnosilac prijave može dobiti finansijsku podršku za implementaciju uvođenja najviše 2 standarda i/ili certifikata sa liste koja slijedi ili ponovnu certifikaciju istih:

 • HACCP
 • ISO 2200
 • FSSC 22000,
 • Halal,
 • Košer,
 • IFS,
 • GMP,
 • BRC,
 • Organska proizvodnja,
 • GlobalGAP, GRASP
 • SQF
 • Zaštićena oznaka porijekla (ZOP),
 • Zaštićena oznaka geografskog porijekla (ZOGP),
 • Garantovano tradicionalni specijalitet (GTS),
 • Ostali međunarodni standardi značajni za prehrambenu industriju ili primarnu poljoprivrednu proizvodnju (standardi koji se odnose na kvalitet, sigurnost proizvoda, a specifični su za određena tržišta kao i standardi koji osiguravaju prodaju proizvoda koji su proizvedeni na fer način uz poštovanje malih proizvođača),
 • Sistem upravljanje zaštitom zdravlja i sigurnosti na radnom mjestu (ISO standardi),
 • Sistem upravljanja životnom okolinom (ISO standardi),
 • Sistem upravljanja kvalitetom (ISO standardi), i
 • Sistem upravljanja energijom/energetska učinkovitost (ISO standardi).

Pod ponovnom certifikacijom se podrazumijeva certifikacija u slučaju kada je inicijalni certifikat istekao najkasnije 31.12.2021. godine i nije obnovljen (nije urađena recertifikacija) uslijed negativnih efekata pandemije COVID-19 na poslovanje podnosioca prijave.

Kroz ovaj javni poziv nije prihvatljivo finansiranje recertifikacije aktuelnih certifikata/standarda.

Proces uvođenja standarada mora rezultirati sa izdavanjem certifikata od strane akreditovane certifikacijske kuće.

Prijave se mogu podnijeti putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba.

Prijave podnesene kroz druge kanale (pošta ili e-mail) se neće uzeti u razmatranje.

Sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave, dostupne su u Smjernicama za podnosioce prijava.

Prateća dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je za preuzimanje OVDJE.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu postaviti putem online platforme javnipoziv.undp.ba u periodu od 07.12 do 23.12.2022. godine do 15.00 časova.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545