Javni poziv jedinicama lokalne samouprave u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske (IRBRS) raspisuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj (Finansijski mehanizam).

Da bi projekat bio prihvatljiv za finansiranje isti mora biti identifikovani kao lokalni razvojni prioriteti, a njegova realizacija predviđena strategijom razvoja, odnosno strateškim dokumentima jedinice lokalne samouprave, te se, u skladu sa važećim strateškim dokumentima Republike Srpske, doprinoseći dostizanju globalnih ciljeva održivog razvoja, odnositi na jednu od sljedećih oblasti (prioritetne oblasti finansiranja):

  1. Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u jedinicama lokalne samouprave,
  2. Povećanje obima, produktivnosti i konkurentnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru

Aplikanti koji imaju pravo na podršku Finansijskog mehanizma su:

  • jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj,
  • javna preduzeća i
  • javne ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Partneri na realizaciji projektnih prijedloga mogu biti druge jedinice lokalne samouprave, organi republičke uprave, preduzetnici, privredna društva, javne ustanove, ustanove, lokalne razvojne agencije, udruženja građana i fondacije, uz uslov da je jedinica lokalne samouprave, javno preduzeće ili javna ustanova čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave nosilac implementacije projekta. Jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća i institucije čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave isključivo su nosioci implementacije projekta, dok svi drugi subjekti koji učestvuju u implementaciji imaju status partnera.

Prilikom podnošenja projektnih prijedloga, aplikanti se moraju koristiti propisanim obrascem projektnog prijedloga i pripadajućim prilozima (Aplikacioni paket), dok se evaluacija i odabir projekata za finansiranje vrši prema kriterijumima i procedurama koje su utvrđene Metodološkim smjernicama.

Dodatne informacije vezano za Javni poziv i pojašnjenja Metodoloških smjernica mogu se dobiti slanjem upita na e-mail: lokalni.projekti@irbrs.org, najkasnije sedam (7) dana prije isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga.

, | ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv JLS u Republici Srpskoj za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu sredstava iz Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja 2021/2022
Donator:Vlada Republike Srpske
Prihvatljivi aplikanti:Javne ustanove i preduzeća, Jedinice lokalne samouprave
Područje djelatnosti:Poljoprivreda Javne usluge
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Poboljšanje dostupnosti i kvaliteta javnih usluga u JLS i povećanje obima, produktivnosti i konkurentnosti u poljoprivredno-prehrambenom sektoru Republike Srpske
Sufinansiranje:Minimalno 25% od ukupne vrijednosti (budžeta) projekta
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:100.000,00 KM
Početak prijave:18.10.2022.
Krajnji rok za prijavu:30.11.2022.
Period implementacije:12 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

U sklopu Javnog poziva, sa područja jedne jedinice lokalne samouprave mogu biti podnesena najviše dva (2) projektna prijedloga za finansiranje iz sredstava Finansijskog mehanizma, po jedan iz svake od utvrđenih prioritetnih oblasti finansiranja, od strane prihvatljivog aplikanta (jedinica lokalne samouprave ili javno preduzeće ili javna ustanova). U slučaju podnošenja dvije prijave za bespovratna sredstva Finansijskog mehanizma sa područja jedne jedinice lokalne samouprave, finansiranje može biti odobreno samo za jednu, i to bolje rangiranu projektnu aplikaciju. Suprotno prethodnom zahtjevu, prijave koje su podnesene sa područja jedne jedinice lokalne samouprave u okviru iste oblasti finansiranja, ne uzimaju se u razmatranje za dodjelu sredstava te će biti vraćene njihovim podnosiocima.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545