Javni poziv za digitalnu transformaciju preduzeća u sektoru poljoprivrede

Projekat EU4BusinessRecovery objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava investicijama namijenjenih digitalnoj transformaciji preduzeća u sektoru poljoprivrede u Bosni i Hercegovini.

Na ovaj  javni poziv, vrijedan 3,1 milion KM, mogu se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća koja se aktivno bave uzgojem i/ili preradom voća, uključujući sadni materijal, vinogradarstvo i masline, te uzgojem i/ili preradom povrća, mlijeka, mesa, jaja, ribe, žitarica, gljiva, začinskog bilja, ljekobilja i/ili meda.

Prihvatljive investicije i troškovi se odnose na nabavku opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera za kontrolu, praćenje, upravljanje i nadzor proizvodnih procesa, profesionalnih i konsultantskih usluga te ostalih roba navedenih u Smjernicama za podnosioce prijava

Učešće u programu tehničke pomoći ne podrazumijeva automatski i obavezu financiranja. Samo oni podnosioci prijave koji nakon dostavljanja punog projektnog prijedloga budu pozitivno ocijenjeni od strane komisije, mogu biti finansirani kroz ovaj javni poziv.

Budući korisnici će imati mogućnost da izaberu između dva načina isplate odobrenih sredstava i to:

  • avansna isplata i
  • refundiranje troškova.

Podnosioci prijava mogu podnijeti samo jednu prijavu na ovaj javni poziv. Podnosioci prijava mogu da podnesu prijave za projekte definisane ovim javnim pozivom isključivo samostalno. Prijave više podnosilaca u okviru jednog prijedloga neće biti uzete u obzir.

, | , ,
 
 
Naziv projekta:EU4BusinessRecovery - Javni poziv investicijama u svrhu unapređenja poslovanja putem digitalne transformacije poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede
Donator:Evropska unija i Savezna Republika Njemačka
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Zadruge
Područje djelatnosti:Poljoprivreda, Ribolov
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške:Unapređenje poslovanja poslovnih subjekata u sektoru poljoprivrede putem investicija u znanja, alate i tehnologije koji doprinose digitalnoj transformaciji njihovog poslovanja
Sufinansiranje:Minimalno 15% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije (isključivo u novcu)
Partnerstvo:Ne
Minimalni iznos granta:10.000,00 KM (bez PDV-a)
Maksimalni iznos granta:200.000,00 KM (bez PDV-a)
Početak prijave:08.07.2022.
Krajnji rok za prijavu:29.08.2022.
Period implementacije: 6 mjeseci
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Prihvatljivi podnosioci prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru mjere podrške mogu biti obrti, preduzetnici, zadruge i preduzeća u skladu sa važećom klasifikacijom u BiH, a kako slijedi:

• mikro, mala i srednja preduzeća koja su registrovana najkasnije godinu dana od objave ovog Javnog poziva i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda i sirovina, i u 2021. godini nisu ostvarili prihod veći od 50 miliona KM zajedno sa povezanim licima (ukupni prihod predstavlja jednostavni zbir prihoda podnosioca prijave koji ne mogu biti veći od 10.000.000 KM i povezanih lica čiji prihodi ne mogu biti veći od 40.000.000 KM – podaci se uzimaju iz pojedinačnih financijskih izvještaja, a ne iz konsolidovanih izvještaja)
• koja u vlasničkoj strukturi nemaju udio javnog kapitala ili glasačkih prava tog javnog kapitala.

Pored navedenog, podnosioci prijava moraju ispunjavati i sljedeće opšte kriterije prihvatljivosti:
• imaju sjedište na području BiH,
• pozitivno su poslovali u 2021. godini,
• nemaju dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza (direktni i indirektni porezi) i drugih davanja, uključujući i one prema zaposlenim, poreza na dobit i ostalih dospjelih, a neizmirenih obaveza,
• nisu u postupku predstečajne nagodbe ili likvidacije,
• nisu osuđivani za kazneno djelo vezano za svoje poslovanje na temelju pravosnažne presude,
• vlasnik i/ili odgovorno lice podnosioca prijave ne obnaša javnu funkciju,
• koji predloženim projektom na jasan način doprinose digitalnoj transformaciji.

Neprihvatljive investicije i troškovi se ne mogu finansirati kroz ovaj javni poziv niti kroz sopstvena sredstva podnosioca prijave, i oni su:

• nabavka softvera ili hardvera koji nije dio projekta;
• izrada softvera od strane zaposlenika firme;
• hosting i domena duži od 1 godine;
• troškovi izrade printanih promotivnih materijala;
• kupovina opreme vezane za osnovnu djelatnost podnosioca prijave, koja ne doprinosi digitalnoj transformaciji i koja nije direktno vezana za realizaciju predloženog projekta;
• interna obuka od strane zaposlenika firme;
• savjetodavne usluge povezane s redovnim poslovnim aktivnostima, koje ne doprinose digitalnoj transformaciji;
• ugovori o djelu sa fizičkim osobama;
• troškovi pripreme projekta nastali prije objave poziva;
• ostale savjetodavne usluge nastale izvan prihvatljivog perioda.

Ostali neprihvatljivi troškovi:

• Nabavka opreme, mašina, alata, komunikacijskih uređaja, hardvera i softvera te ostalih roba (djelimična ili potpuna), kao i izgradnja objekata, izvršena na osnovu donacija i poklona ili podrške u okviru međunarodnih projekata, donacija, odnosno iz bespovratnih sredstva bilo kojeg nivoa vlasti u BiH;
• Nabavka korištene opreme;
• Popravka postojeće opreme;
• Kupovina poljoprivrednog i građevinskog zemljišta i već postojećih zgrada i objekata;
• Izgradnja, kupovina, obnova, rekonstrukcija i modernizacija objekata;
• IT, komunikacijska i ostala oprema za redovno poslovanje koje nije povezano sa svrhom projekta;
• Međunarodna putovanja;
• Nabavka sirovina i poluproizvoda;
• Nabavka vozila svih kategorija;
• Amortizacija dugotrajne imovine;
• Porezi uključujući PDV, carinske, uvozne dažbine i ostale naknade državi te usluge špedicije;
• Bankarski troškovi, troškovi garancija i slični troškovi;
• Troškovi konverzije, troškovi kursnih razlika i naknada;
• Troškovi plata i naknada za zaposlene ili troškovi vlastitog rada;
• Kazne, finansijski penali i sudski troškovi;
• Troškovi iznajmljivanja zemljišta, opreme, mašina ili prostora;
• Troškovi kalibriranja/baždarenja mjernih uređaja;
• Troškovi analiza (npr. ostataka pesticida u plodu, fizičko-hemijske, mikrobiološke, ostataka metala, nutritivnih vrijednosti, itd.),
• Plaćanje u naturi i kompenzacija koja nije provedena preko poslovnog računa;
• Nabavka izvršena putem lizinga;
• Ostale investicije i troškovi nespomenuti kao prihvatljivi.

Koncepte projekta sa potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo putem online platforme https://javnipoziv.undp.ba.

Instrukcije za korištenje online platforme možete pronaći na: https://javnipoziv.undp.ba.

Kako se prijaviti na javni poziv?

  • Pročitajte dokument Smjernice za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave
  • Pripremite prateću dokumentacija za prijavu na javni poziv

Prilog 1: Obrazac koncept projekta
Prilog 2: UN globalni principi

Ukoliko predloženi koncepti projekata budu odabrani kroz prvi korak evaluacije, podnosilac prijave se obavezuje da će učestvovati u programu tehničke pomoći, gdje će zajedno sa timom eksperata u oblasti digitalizacije angažovanih od strane Projekta a na osnovu dostavljenih koncepata, unaprijediti dostavljene prijedloge te pripremiti sveobuhvatne projekte koji će doprinijeti postizanju ciljeva javnog poziva i očekivanih rezultata

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti na e-mail adresu: eu4businessrecovery@undp.onmicrosoft.com u periodu od 14.07.2022. do 04.08.2022. godine. Na sve upite koji stignu prije i poslije navedenog roka neće se odgovarati.


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545