Novi poziv „Challenge“ fonda za prijavu inovativnih ideja

Privredni subjekti iz Bosne i Hercegovine i Švedske sa inovativnim poslovnim idejama, proizvodima ili uslugama koje mogu dovesti do povećanja konkurentnosti, smanjenja nezaposlenosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH, imaju novu priliku dobiti bespovratna sredstva iz Challenge fonda u okviru Drugog poziva za prijavu inovativnih poslovnih ideja.

Za potencijalne aplikante na raspolaganju je budžet čiji je indikativni iznos 480.000,00 evra.

Maksimalne vrijednosti granta koje mogu biti dodijeljene kao sufinansiranje kroz Challenge fond iznose:
za start-up biznise do 10.000 evra (registrovani privredni subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost u periodu između 6 i 24 mjeseca od dana registracije do dana isteka roka za prijavu na ovaj javni poziv),
• za zrele privredne subjekte do 30.000 evra (registrovani privredni subjekti koja obavljaju registrovanu djelatnost duže od 24 mjeseca od dana registracije do dana isteka roka za prijavu na javni poziv).

Iznos pojedinačnog granta ne može biti veći od 50% od ukupne vrijednosti projekta za čiju se realizaciju grant dodjeljuje.

Maksimalni iznos sopstvenog učešća u realizaciji projekta nije definisan, kao ni maksimalna vrijednost projekta.

Prihvatljivi aplikanti (podnosioci projektnih prijedloga) mogu da učestvuju u apliciranju projekata prema Challenge fondu individualno ili u konzorciju sa drugim partnerima.

Broj prijava i dodijeljenih grantova po pozivu su određeni sljedećim pravilima:
podnosilac/aplikant ne može da podnese više od jedne aplikacije unutar istog poziva,
• privredni subjekt može aplicirati kao vodeći aplikant ili partner.

, , , , , , , | , , ,
 
 
Naziv projekta:Challenge to Change 3.0 - Poziv za inovativne privredne subjekte
Donator:Kraljevina Švedska
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva, Zadruge
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Zanatstvo, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Smanjenje nezaposlenosti, povećanje konkurentnosti i održivog društveno-ekonomskog razvoja u BiH
Sufinansiranje:Minimalno 50% ukupne vrijednosti predloženog projekta
Partnerstvo:Moguće je aplicirati i u konzorcijumu sa drugim partnerima
Minimalni iznos granta:Ne navodi se
Maksimalni iznos granta:od 10.000,00 evra do 30.000,00 evra
Početak prijave:04.04.2023.
Krajnji rok za prijavu:22.05.2023.
Period implementacije:ne kraće od 3 mjeseca i ne duže od 12 mjeseci
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz Challenge fonda, aplikanti moraju zadovoljiti sve sljedeće kriterije prihvatljivosti:

• imati status privrednog subjekta,
• biti registrovani u Bosni i Hercegovini ili Švedskoj,
• obavljati registrovanu djelatnost najmanje 6 mjeseci do dana isteka roka za prijavu na Javni poziv,
• biti profitno orijentisani,
• osigurati predviđeno sufinansiranje (minimalno 50% od ukupne vrijednosti projekta),
• direktno su odgovorni za pripremu i provođenje projektnih aktivnosti (sa partnerima, ukoliko ih ima).

Imajući u vidu definicije malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, specifične ciljne grupe su definisane na osnovu međunarodno prihvatljive prakse i to mogu biti aplikanti iz sljedećih kategorija:
1. Start-up- početnici u poslovanju – bilo koji oblik privrednog subjekta, koji od trenutka registracije do dana isteka roka za prijavu na Javni poziv obavlja djelatnost od 6 do 24 mjeseca,
2. Preduzetnici  – privredni subjekti registrovani u skladu sa normativnim i zakonodavnim okvirom (kao i komercijalna poljoprivredna gazdinstva),
3. Mikro, mala i srednja preduzeća – privredni subjekti registrovani u skladu sa normativnim i zakonodavnim okvirom,
4. Zadruge – koje su registrovane u skladu sa normativnim i zakonodavnim okvirom.

Potencijalni aplikanti koji ne mogu učestvovati u javnom pozivu su oni koji dolaze iz sljedećih kategorija:
1. Velika preduzeća – sva preduzeća sa 250 i više zaposlenih ili ona sa manje od 250 zaposlenih ali sa ispunjenim bar jednim od sljedeća dva finansijska kriterija:
(a) godišnji prihod preko 50 miliona evra, ili
(b) vrijednost poslovne imovine preko 43 miliona evra.
2. Javna preduzeća – sva preduzeća sa većinskim (preko 50%) vlasništvom subjekata javnog sektora.
3. Privredni subjekti koji dolaze iz sljedećih sektora koji ne ispunjavaju uslove koji su u skladu sa praksom EU:
• vojna/namjenska industrija;
• proizvodnja, trgovina ili distribucija alkoholnih pića ili duhanskih proizvoda;
• priređivanje igara na sreću (djelatnosti kockanja, kockarnica, kladionica i sl.).

Samo aplikacije dostavljene putem elektronske forme, koja se nalazi na internet stranici  https://c2c.ba/ biće uzete u razmatranje, dok se štampane aplikacije ili aplikacije dostavljene e-mail-om  neće razmatrati.

Aplikacije na ovaj poziv moraju biti podnesene u skladu s uputstvima koje se nalaze u dokumentu Vodič za aplikante, koji je sastavni dio Aplikacionog paketa.

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545