Podrška početnicima u poslovanju za područje grada Istočno Sarajevo

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2023. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u Akcelerator programu koji će se provoditi na području grada Istočno Sarajevo.

Program se organizuje u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, Gradom Istočno Sarajevo, opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.

Akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju čije su poslovne ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama i koje imaju potencijal za rast na tržištu.

Programom je obezbjeđena podrška početnicima u poslovanju u cilju realizacije njihove poslovne ideje koja obuhvata:

 • besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh;
 • besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti;
 • novčane i nenovčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje;
 • podrška u pronalasku dodatnih izvora finansiranja;
 • povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlji i inostranstvu.

Pravo učešća imaju sva lica koja su: 

 • kreativna i planiraju započeti vlastiti posao na području istočne Hercegovine;
 • imaju inovativnu poslovnu ideju ali nemaju dovoljno znanja i/ili finansijskih sredstava da samostalno započnu vlastiti posao;
 • spremna su na stalno učenje i usvajanje najboljih praksi;
 • imaju ili izgrađuju perspektivan tim koji je neophodan da provede poslovnu ideju.

Pravo učešća u Akcelerator programu mogu da ostvare:

 • Državljani Republike Srpske/BiH ili lica sa odobrenim trajnim boravkom u BiH koji imaju inovativnu poslovnu ideju;
 • Pojedinci ili timovi koji nemaju registrovanu djelatnost, a žele da započnu vlastiti posao;
 • Registrovani poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost kraće od 18 mjeseci.

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na internet stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do petka, 21. aprila 2023. godine sa naznakom „Prijava za učešće u akcelerator programu“.

Više informacija o javnom pozivu potencijalni učesnici mogu dobiti na internet stranici Razvojne agencije Republike Srpske. 

, , , | , , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv za učešće u Akcelerator programu
Donator:Razvojna agencija Republike Srpske
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva, Zadruge
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva, Tehnička podrška
Namjena podrške: Podrška početnicima u poslovanju
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:
Maksimalni iznos granta:
Početak prijave:03.04.2023.
Krajnji rok za prijavu:21.04.2023.
Period implementacije:
Status poziva:Aktivan
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim.

Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član tima.

Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostiteljstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Nakon isteka roka za prijavu na Javni poziv, vrši se administrativna provjera prijava. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Svi prijavljeni koji ispunjavaju uslove biće pozvani na predstavljanje poslovne ideje pred komisijom za ocjenu poslovne ideje, kada će im biti predstavljene i dalje aktivnosti programa.

Kriterijumi kojima će se voditi komisija za ocjenu poslovne ideje su:

 • ocjena poslovne ideje (izvodljivost i inovativnost),
 • ocjena tržišta i konkurencije i društvena korisnost (zapošljavanje mladih i žena i dr.)

 

 


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545