Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2022. godini

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2022. godini” čija je ukupna vrijednost 138.000,00 KM, a finansira se iz granta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Programom je obuhvaćeno zapošljavanje Roma sa evidencije koji su na dan objave Javnog poziva za korišćenje sredstava bili izjašnjeni kao Romi/Romkinje na evidenciji Zavoda.

Program se provodi kroz sljedeće komponente:

I komponenta: Zapošljavanje kod poslodavca gdje se finansira zapošljavanje Roma na sljedeći način:

 • Na period od 12 mjeseci u iznosu od 6.000 KM;
 • Na period od 24 mjeseca u iznosu od 12.000 KM;
 • Na period od 12 mjeseci u iznosu od 8.000 KM za osobe sa VSS;
 • Na period od 24 mjeseca u iznosu od 16.000 KM za osobe sa VSS.

II komponenta: Finansiranje samozapošljavanja u iznosu od 5.000 KM na period od minimalno 12 mjeseci po jednom nezaposlenom licu.

, , , , , , | , ,
 
 
Naziv projekta:Javni poziv poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje sredstava po programu podrške zapošljavanju Roma u Republici Srpskoj u 2022. godini
Donator:Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH
Prihvatljivi aplikanti:Preduzetnici, Preduzeća, Poljoprivredna gazdinstva
Područje djelatnosti:Privreda, Poljoprivreda, Turizam, Zanatstvo, Obrazovanje, Ribolov, Saobraćaj, IT
Vrsta podrške:Finansijska sredstva
Namjena podrške:Zapošljavanje Roma u Republici Srpskoj
Sufinansiranje:
Partnerstvo:
Minimalni iznos granta:5.000
Maksimalni iznos granta:16.000
Početak prijave:12.05.2022.
Krajnji rok za prijavu:15.06.2022.
Period implementacije:do 24 mjeseca
Status poziva:Završen
Link javnog poziva:Kliknite za više informacija
Napomena:

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje sredstava vršiće se na sljedeći način:

1.1. Kod komponente zapošljavanja kod poslodavca:

 • 60% sredstava biće isplaćeno po potpisivanju ugovora sa Zavodom i prijemu radnika,
 • 40% sredstava biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 ili 24 mjeseca ukoliko poslodavac ispunjava obaveze iz ugovora.

1.2. Kod komponente samozapošljavanja:

 •  70% ugovorenog iznosa biće isplaćeno po potpisivanju ugovora, a po podnošenju odgovarajuće dokumentacije od strane korisnika (rješenje o registraciji djelatnosti, obrazac PD 3100 (Prijava/Promjena/Odjava uplate doprinosa) i ugovor sa bankom o otvaranju žiro računa;
 • 30% biće isplaćeno nakon isteka ugovorenog perioda od 12 mjeseci ukoliko korisnik sredstava ispunjava obaveze iz ugovora.

Sredstva se neće odobravati poslodavcu za zapošljavanje nezaposlenih lica čije je zapošljavanje već finansirano u prethodnih pet godina po ranijim programima zapošljavanja kod tog poslodavca, kao ni za lica koja su u prethodnih pet godina koristila sredstva Zavoda, za samozapošljavanje.

Subvenciju za zapošljavanje može ostvariti poslodavac pod sljedećim uslovima:

 • Da zapošljava nezaposlena lica sa evidencije Zavoda u skladu sa uslovima definisanim u javnom pozivu;
 • Da je registrovan u skladu sa zakonskim propisima;
 • Da izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom;
 • Da je korisnik ekonomski sposoban da realizuje program;
 • Da dostavi program u kojem će obrazložiti potrebe i razloge prijema novih radnika;
 • Da prema korisniku nije pokrenut ni otvoren stečajni ni likvidacioni postupak;
 • Da ne zapošljava lica lica kojima je kod istog poslodavca prestao radni odnos u posljednjih 12 mjeseci, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem podnosiocem zahtjeva;
 • Da broj zaposlenih nije manji u prosjeku u posljednjih šest mjeseci koji prethode mjesecu u kojem je podnesen zahtjev za subvencije zapošljavanja;
 • Da je ispunio ranije ugovorene obaveze ukoliko je bio korisnik sredstava Zavoda.

Subvenciju za samozapošljavanje može ostvariti nezaposleno lice ako je ispunilo sljedeće uslove:

 • Prijavljen na evidenciju nezaposlenih u periodu definisanim javnim pozivom;
 • Podnio zahtjev za subvenciju sa biznis planom;
 • Uspješno završio obuku iz preduzetništva;
 • Izvršio registraciju djelatnosti ili je pokrenuo postupak registracije nakon objavljivanja javnog poziva.

Sredstva za subvenciju za samozapošljavanje ne može ostvariti nezaposleno lice:

 • Ako ostvari pravo na isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu za samozapošljavanje;
 • Ako je već koristio subvenciju za samozapošljavanje od strane Zavoda;
 • Ako je bio finansiran po programima Zavoda kod poslodavaca u posljednje tri godine;
 • Ako je u posljednja 24 mjeseca prije objavljivanja javnog poziva obavljalo istu ili sličnu djelatnost i istu odjavilo.

Lica koja namjeravaju koristiti subvenciju za samozapošljavanje u obavezi su da prođu obuku iz preduzetništva koju će organizovati Zavod za zapošljavanje. Lica koja su prošla obuku iz preduzetništva u drugoj odgovarajućoj organizaciji, dužna su dostaviti adekvatan dokaz o završenoj obuci (potvrda ili certifikat).


 

Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545