Otvoren javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru projekta EU4AGRI u iznosu od 3,2 miliona KM

Projekat EU4AGRI objavio je Javni poziv potencijalnim korisnicima bespovratnih sredstava za mjeru podrške investicijama u prerađivačke kapacitete i marketing poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Vrijednost projekta iznosi 3,2 miliona KM. Ovaj javni poziv, kao i smjernice za potencijalne podnosioce prijava, isključivo se odnose na mjere podrške u prerađivačke kapacitete poljoprivredno-prehrambene industrije kroz uvođenje inovacija i razvoj novih i/ili […]

DetaljnijeMore Tag

 

Obuka za energetske menadžere javnih institucija, ustanova i preduzeća u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske realizuje projekat „Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljenika u Bosni i Hercegovini“ koji se finansira iz grant sredstava Zelenog klimatskog fonda- Green Climate Fund (GCF), posredstvom Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP). U okviru ovog projekta, Ministarstvo za prostorno uređenje, […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je projekat?

Projekat se najčešće definiše kao preduzimanje niza međusobno povezanih aktivnosti radi postizanja jasno određenih ciljeva unutar datog vremenskog roka sa određenim ljudskim resursima, te finansijskim i drugim materijalnim sredstvima. U osnovi projekta nalaze se aktivnosti koje su namjenski planirane, ciljevi koji se tiču postizanja konkretnih rezultata, vremenski period koji je tačno definisan i određen te budžet, odnosno predviđeni finansijski okvir […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je ukupna vrijednost projekta?

Vrijednost projekta predstavlja novčani izraz aktivnosti potrebnih za njegovu realizaciju. Obuhvata tražena bespovratna sredstva, iznos sufinansiranja aplikanta te sredstva obezbjeđena iz ostalih izvora (partneri na projektu, krajnji korisnici projektnih rezultata i sl.). Imajući u vidu da donatori, uglavnom, zahtijevaju i vlastito sufinansiranje projektnih aktivnosti (određeni procenat) utvrđivanje ukupne prihvatljive vrijednosti projekta važno je za pravilan […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je vlastito sufinansiranje projekta?

Vlastito sufinansiranje projekta predstavlja vlastito učešće aplikanta i partnera u finansiranju projektnih aktivnosti. Obično se izražava kao određeni procenat od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova (npr. 15% je vlastito sufinansiranje podnosioica prijave i partnera, dok je 85% finansiranje kroz projekat). Sufinansiranje koje osigurava podnosilac prijave i partneri mora biti novčano te se učešća neke druge vrste […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta je IPA?

Instrument predpristupne pomoći (IPA) predstavlja sredstvo Evropske unije za pružanje pomoći državama korisnicama u njihovom postepenom usklađivanju sa standardima i politikama EU. Obuhvata sveobuhvatnu podršku procesu evropskih itegracija i to kroz finansijsku, tehničku i ekspertsku podršku reformama. Naime, kako bi podržala države potencijalne kandidate i kandidate za pristupanje, Evropska unija je 2006. godine sve dotadašnje […]

DetaljnijeMore Tag

 

Šta su EU fondovi?

Evropska komisija (EK) kao izvršno tijelo Evropske Unije izdvaja sredstva iz budžeta Unije za razvojnu pomoć zemljama van njenih granica. Dodjela bespovratnih sredstava se nadovezuje na osnovne postulate i politiku Unije. Kako se prioriteti EU politike mijenjaju, tako se mijenjaju i prioritetne oblasti na koje se odnosi njena razvojna pomoć. Prioriteti se usaglašavaju na višegodišnjem […]

DetaljnijeMore Tag

 

Kako aplicirati na grantove?

Proces apliciranja na grantove sastoji se od ukupno osam koraka, koje ćemo detaljnije pojasniti u nastavku.   KORAK 1: Detaljna analiza problema i potreba Da bi se definisala projektna ideja aplikant mora poći od detaljne analize problema i potreba koje želi riješiti projektom, uzeti u obzir opštu razvojnu politiku i prioritete (u zavisnosti od tematike […]

DetaljnijeMore Tag

 

Ko su prihvatljivi aplikanti?

Prihvatljivim aplikantima smatraju se lica/subjekti koji ispunjavaju kriterijume prihvatljivosti definisane javnim pozivom. Pravila javnog poziva definišu prihvatljive podnosioce prijava, aktivnosti i troškove, te osnovne kriterijume i zahtjeve koje podnesene prijave moraju zadovoljavati kako bi bile uzete u obzir za podršku. Pažljivim uvidom u javni poziv, a posebno detaljnim proučavanjem smjernica za podnosioce prijava, lice/subjekt može […]

DetaljnijeMore Tag

Posts navigation

1 2 3 7 8 9 10 11
Scroll to top

Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vhosts/irbrs.org/grantovi/wp-content/plugins/simple-lightbox/includes/class.utilities.php on line 545